אסופת מאמרים חדשה בנושאי הערכה רחבת-היקף ( הערכה ארצית)

Reviewed by Joan C. Fingon — June 07, 2013
Title: Improving Large-Scale Assessment in Education: Theory, Issues, and Practice
Author(s): Marielle Simon, Kadriye Ercikan & Michel Rousseau (eds.)
Publisher: Routledge, New York

ISBN: 0415894573, Pages: 320, Year: 2012

 

אסופת מאמרים חדשה בנושאי הערכה רחבת-היקף ( הערכה ארצית) זוכה להתעניינות ושבחים בעולם המחקר החינוכי בחו"ל. הספר בעריכת Marielle Simon, Kadriye Ercikan & Michel Rousseau מכיל כמה פרקים מועילים מאד שנכתבו ע"י החוקרים המובילים בתחומי הערכה בחינוך בארה"ב , קנדה ומדינות אירופה. בחלקו הראשון מציגים המומחים את הבעיות המתודולוגיות של ביצוע הערכות מקיפות במערכות חינוך בעולם , בחלק השני של הספר מוצעים מתודולוגיות מוכחות ומהימנות יותר לתכנון וביצוע תהליכי הערכה ארציים במערכות חינוך . לצד הניתוח המתודולוגי האיכותי בפרקי הספר יש גם התייחסות לאילוצים של מבחני הערכה ארציים והשפעתם השלילית על יעילות המורים. סקירת הביקורת התפרסמה בכתב העת הפדגוגי החשוב Teachers College Record .

לסקירת הביקורת

Improving Large-Scale Assessment in Education: Theory, Issues, and Practice

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya