אמונות על הוראת מדעים: הקשר בין השתתפות מורים בבתי ספר יסודיים בתכניות פיתוח מקצועי להישגי התלמידים

מאת: Andrew Lumpe

Beliefs about Teaching Science: The relationship between elementary teachers’ participation in professional development and student achievement.

Authors
Lumpe, Andrew
Czerniak, Charlene
Haney, Jodi
Beltyukova, Svetlana

Source
International Journal of Science Education; Jan 2012, Vol. 34 Issue 2, p153-166, 14p

בגלל מספר עולה של קריאות לאחריות בית הספר, הושם דגש מוגבר על תפקידו של המורה וקשרים תיאורתיים בין אמונות המורה והפעילות בכיתה. קיים צורך קריטי לבחון את תכניות הפיתוח המקצועי כדי לקבוע את השפעתן על מערכת האמונות של המורה, ההתנסויות הוראתיות ואת הלמידה של התלמידים.

המטרה העיקרית של מחקר זה הייתה, להעריך את יעילות הוראת המדעים של מורי בתי ספר יסודיים, תוך כדי השתתפותם בתכנית פיתוח מקצועי רבת היקף ולקבוע את הקשר בין האמונות שלהם והלמידה של התלמידים. נמצא כי מורי בית ספר יסודי שהשתתפו בתכנית אינטנסיבית ארוכת טווח (יותר ממאה שעות) הראו הישגים משמעותיים במסוגלות העצמית שלהם בהוראת המדעים. נמצא כי ניתן לחזות מספר משתני רקע של אמונות מורה, כולל, באיזה תכיפות הם מלמדים מדעים.

גברים נוטים להציג אמונות חיוביות יותר מאשר עמיתיהן הנשים. אמנם חלק קטן מהשונות, הוסבר, אמונות המורה ומספר שעות ההשתתפות בתכנית המחקר לפיתוח מקצועי היו מנבא משמעותי של הישגי התלמידים בלימוד מדעים. גורמים אחרים העשויים להיות מעורבים באמונות המורים והקשר שלהם עם הלמידה של התלמידים, הכוללים שיטות בכיתה, חומרי למידה, מערכות תמיכה ומשתנים ברקע של התלמיד. גורמים אלה אמורים להיות המטרות של מחקרים בעתיד.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya