אלפא בית ספר תיכון וירטואלי ישראלי- חקר השנים הראשונות בפעולתו – מחקר פעולה

מקור: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס לחקר טכנולוגיות למידה, קריית האוניברסיטה הפתוחה, רעננה

 

ראו מצגת מצורפת מצד ימין.

 

המאמר, מתבסס על מחקר שבדק את פעולתו של אלפא, התיכון הוירטואלי של מטח משלב פיתוח הרעיון ועד לשלב ההוראה לתלמידים, ובוחן היבטים פדגוגיים וקוריקולאריים, ואת עיצוב וגיבוש המודל בשנים הראשונות לקיומו. במחקר נבדקו שלוש רמות יישום והטמעה: רמת המקרו – שעניינה בחינת תהליכי ההטמעה של השינוי, בפרספקטיבה מוסדית; רמת המצו- צמיחה של פדגוגיות חדשות ושינוי פרדיגמתי בהתייחס למרכיבים שונים בביה"ס ורמת המיקרו - המתייחסת למרכיבי ההוראה והלמידה בקורסים שפיתחו המורים.

 

הממצאים ברמת המקרו מלמדים כי בשנים הראשונות לקיומו, אלפא התרחב והתפתח במרבית מרכיבי הפעולה; ברמת המקרו בה נבחנו אירועים המייצגים 4 סוגיות מאפיינות, הממצאים מלמדים כי ניכר קושי לגבש דפוסי פעולה ונורמות התואמים את מציאות ההוראה והלמידה במרחב הוירטואלי.

 

ברמת המיקרו מעלה ניתוח הקורסים שפותחו ע"י המורים כי המורים המפתחים פעלו ליצירת פדגוגיה אחרת שהתבטאה בשני מימדים עיקריים: דרגות חופש רבות יותר ללומדים והרפיה של מידת הריכוזיות בקורס כולל שיתוף הלומדים בעיצובו. המשמעות המרכזית העולה מן הממצאים מלמדת על כך שעל אף שברמת המורה הבודד חל שינוי בפרדיגמה של ההוראה, הרי ברמת המערכת "הדקדוק הפנימי של ביה"ס" משתלט על החידוש וגורם לכך שמוסט מרכז הכובד שלו והוא מתפרש בהתאמה לאמונות ולהתנהגות המסורתיות של המורים. הם משנים לכאורה את הגישה אך בפועל הדפוסים והפרוצדורות נשארים ותרבות ביה"ס הישנה משתלטת על החידוש.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya