אירועים קריטיים שליליים בלמידה מתוקשבת והשפעתם על הצלחת הקורס המתוקשב

מקור וקרדיט:
Chen, Nian-Shing; Lin, Kan-Min. "Analysing users' satisfaction with e-learning using a negative critical incidents approach", Innovations in Education and Teaching InternationalMay 1, 2008 .
 
שביעות הרצון של התלמידים או הלומדים בלמידה מתוקשבת היא גורם קריטי המשפיע על הצלחת הלמידה בסביבה מתוקשבת. הבנת השפעת אירועים קריטיים בקורס מתוקשב או בלמידה מקוונת יכולה לעזור לנו לקדם את שביעות הרצון של הלומדים. המחקר הנוכחי הוא אחד היחידים שבדק מקרוב ובאופן שיטתי את השפעת האירועים השליליים הקריטיים בקורס מתוקשב או בלמידה מקוונת על רמת שביעות הרצון של הלומדים. ממצאי המחקר מלמדים כי לאירועים שליליים בקורס השפעה לא מבוטלת על הצלחת הלמידה מבחינת הלומד וברוב המקרים המורים או המרצים לא מודעים לאפקט זה ותרומתו השלילית להצלחת הקורס. המחקר מתאר את המרכיבים של מודל ההערכה שפותח והנקרא SAFE. בעקרון ניתן לחלק את מסכת האירועים הקריטיים בקורס מתוקשב ל4 קטגוריות: ניהול, פונקציונאליות, העברת התכנים ואינטראקציה. המעניין הוא כי דווקא אירועים שליליים הנובעים מאינטראקציה בקורס או מצורת העברת התכנים הם החשובים יותר מבחינת שביעות הרצון של הלומדים.
דוגמאות לאינטראקציה שלילית בקורס מתוקשב : רמת עזרה מוגבלת של המורה ללומד היחיד, מענה חלקי לבעיות ההבנה שלו, משוב רב יותר ללומדים מסוימים ופחות לאחרים וכדומה. אם עד כה חשבנו כי אירועים קריטיים הנוגעים לבעיות טכניות כגון איטיות המערכת המתוקשבת, זמני תגובה או קשיים בהעלאת קבצים הם הם המשפיעים העיקריים על שביעות הרצון של הלומדים בקורס מתוקשב, אז עכשיו מתברר כי אירועים קריטיים שליליים הנוגעים לאינטראקציה שלילית או מוגבלת בקורס המתוקשב או צורת העברת תכנים ע"י המורה הרבה יותר משמעותיים מבחינת הלומד ושביעות רצונו מהקורס המתוקשב. עיקר ההשקעה עד כה בקורסים מתוקשבים הייתה טכנית בשרתי אינטרנט או רכישת מערכת ממוחשבת מתקדמת יותר לניהול הלמידה המקוונת, אך אלו מתברר עתה הם שוליים מבחינת הלומדים.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya