אינפלציית ציונים או שיפור בציונים: האם הסטודנטים הופכים אינטליגנטיים יותר?

Calvin Jephcote, Emma Medland & Simon Lygo-Baker (2020). Grade inflation versus grade improvement: Are our students getting more intelligent?, Assessment & Evaluation in Higher Education

 

המעבר ממנגנון השכלה גבוהה אליטיסטי למערכת השכלה גבוהה המונית, לווה בחששות הנוגעים לרמה, לאיכות ולמידת הפיקוח על הסטנדרטים, במיוחד בהקשר עלייתם ההולכת והגוברת של ציוני הסטודנטים. במחקר הנוכחי נעשה שימוש במודלים בייסיאנים רב-רמתיים כדי לחקור את מגמת הציונים הגבוהים בקרב 101 מוסדות להשכלה גבוהה בבריטניה, בין השנה האקדמית 2009/10 לבין 2018/19. מטרת המחקר היתה לברר האם העלייה בציונים נובעת מ"אינפלציית ציונים" או משיפור אמתי במערכת ההשכלה הגבוהה.

התוצאות מצביעות על תמונה חיובית ופרואקטיבית מאד של מערכת ההשכלה הגבוהה, הנראית כמחויבת לתהליך שיפור מתמשך. באשר למשתנים הבלתי מוסברים, במקום לתייגם באופן אוטומטי כמעידים על אינפלציית ציונים, יש להתייחס אליהם כמצביעים על צורך במחקר הגורמים המקומיים האמונים על מסירת הציונים. לטענת החוקרים, התפיסה הרואה בעליית הציונים אינפלציה, לא זו בלבד שאינה נכונה, היא אף מזיקה. במקום זאת, במאמר מוצעים אמצעים, כגון הערכת אוריינות משופרת, שיעמיקו את ההבנה של מגמת הציונים הגבוהים וייטיבו להבחין בין שיפור אמתי בציונים לבין אינפלציית ציונים.

 

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת

כאשר לסטודנטים בינוניים ניתנים ציונים גבוהים

גרסה 2.2 של MODDLE : שיפור משמעותי ביכולת הערכת למידה וציונים

עלייה רק במדד :הציונים בבגרויות השתפרו, הכישורים והידע נותרו זהים

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya