אינטראקציות מקוונות בין המשפחות לבין המורים והבדלי מגדר במעורבות הורית דרך מערכת הנתונים של בית הספר: האם אימהות רוצות לדעת יותר מאשר אבות על ילדיהן?

מאת: Ina Blau

Blau, Ina; Hameiri, Mira. " Teacher–families online interactions and gender differences in parental involvement through school data system: Do mothers want to know more than fathers about their children? ", Computers & Education; Sep2012, Vol. 59 Issue 2, p701-709.

שילוב מערכות בית ספר ב- k-12 פותח אפשרויות חדשות עבור אינטראקציה מקוונת בין מורים, תלמידים והוריהם.

מאמר זה בוחן שלוש שנים של אינטראקציות מקוונות בין תלמיד-מורה והורה-מורה בשבעה בתי ספר תיכוניים ישראליים במהלך היישום של מערכת בית ספרית הנקראת "משוב" (שמשמעה גם פידבק וגם ראשי תיבות של "מיידיות, שקיפות ובקרה")

שלוש הנחות נתמכו ביישום זה:

(1) עקביים עם דיפוזיה של תיאוריית החדשנות, הממצאים חשפו את ההשפעה החיובית של זמן היישום הן על ההתחברות למערכת והן על שליחת הודעות וקבלת הודעות ממורים, מתלמידים ומהורים;

(2) בדומה להבדלי המגדר במעורבות הורית לא-מקוונת, הממצאים הראו שבהשוואה לאבות, לאימהות יש דרגה גבוהה יותר של מעורבות הורית מקוונת – הן התחברו יותר למערכת ושלחו יותר הודעות למורים.
יתר על כן, הפעילות של האימהות הייתה בהלימה לרמות הפעילות של המורה במערכת;

(3) עקבית עם הגישה של יישום שינויים בבתי הספר על ידי הרחבת מעגלי האינטראקציות מעבר לצוות ההוראה, כניסת המורה לנתונים הפדגוגיים על בסיס יומיומי שיפרה את השימוש במערכת מצד התלמידים והוריהם.

הכניסות למערכת של התלמידים ושל ההורים היו גבוהות יותר באופן מובהק בכיתה שבהם לימדו מורים בעלי פעילות גבוהה מאשר בכיתות שבהן לימדו מורים בעלי פעילות נמוכה. 

נראה כי התלמידים וההורים בכיתות שבהן לימדו מורים בעלי פעילות גבוהה במערכת, התחברו באופן קבוע למערכת כדי לקבל מידע פדגוגי.

המחברות ממליצות שמורים ומנהלי בתי הספר יחפשו דרכים להגדיל את הפעילות המקוונת של המורים ולעודד אבות להגיע לדרגות גבוהות יותר של מעורבות הורית.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya