אינטראקציה בקורס מתוקשב בלמידה מרחוק : כיצד מגבשים קורס מתוקשב דינאמי יותר ?

מאת: Holly A Bell

Holly A. Bell

למידה של סטודנטים בקורס מתוקשב ברחבי העולם נעשית אחידה מבחינת דפוסי הלמידה , המרצים מעלים חומרי ומאמרים והסטודנטים בדרך כלל מגיבים ועורכים דיון בפורום הקורס . במאמר הנוכחי, אשר התפרסם בארה"ב,  מוצג מבנה דינאמי ומותאם יותר של קורס מתוקשב שבו המרצה מאפשר לסטודנטים להשתתף בפורום ייעודי של הקורס המתוקשב ולדון במטלות שניתנו להם . המטרה היא ליצור קהילת למידה מגובשת של הסטודנטים היכולים גם לעבוד בצוותא על מטלות ולהביע עצמם בפורום המתוקשב .

לאחר מכן , מעלה המרצה באופן שבועי את חומרי הלמידה והמאמרים לקריאה , כאשר הוא מתייחס לתגובות של הסטודנטים בפורום המתוקשב והכיוון שנקטו במטלות שלהם . המרצה עוקב אחר הדיונים המתנהלים בפורום ומגיב בהתאם , מעודד ומשמיע חיזוקים לכיוונים השונים של הסטודנטים הלומדים בצוותא.

המרצה גם מעלה סרטי וידאו קצרים ( 10 דקות כל אחד ) לאתר הקורס ובו הוא מציג סוגיות שונות הדורשות הסבר נוסף או הבהרה.

כל שבוע מעלה המרצה לאתר הקורס מתכונת של מבחן ממוחשב ובו 10-15 שאלות. המבחן הממוחשב האינטראקטיבי מאפשר לסטודנטים לבדוק את ההבנה שלהם לגבי הנושאים הנלמדים ( הקורס הוא בתחום מינהל עסקים ) . השתתפות שלהם בבוחן המתוקשב נותנת לסטודנטים בקרת כיוון או תחושת כיוון מבחינת ההבנה והשליטה שלהם. הבוחן הממוחשב המקוון מאפשר להם מידית לראות את התוצאות ואת הטעויות שלהם .

לפני בחינת הסמסטר הפורמאלית ממשיך המרצה את האינטראקציה עם הסטודנטים ונפגש אתם בפורום הקורס המתוקשב על מנת לגבש רפלקציה לגבי הכיוונים והתכנים שנלמדו עד כה ועל מנת להשלים את פערי ההבנה של הלומדים .

Online Learning, Only Better

קישור 2

קישור 3

ראה גם:

פדגוגיית "ארגון עצמי" כתהליך חדשני בהוראה למידה מתוקשבת- חקר מקרה

חשיבה ביקורתית בלימוד מקוון לעומת לימוד פנים אל פנים בחינוך הגבוה

כמה עצות מועילות של מורה/מרצה מקוון

החשיבות של להיות אדם : נוכחות רגשית של מרצים בקורסים מתוקשבים

עד כמה מיטבי מסוגל להיות המורה המקוון המיטבי ?

 Tips for the Successful Online Teacher

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya