אימוץ טכנולוגיה על ידי מורים

מאת: R. Aldunate.

Aldunate, R., Nussbaum, M. (2013). Teacher adoption of technology. Computers in Human Behavior, 29, 519-524.

המאמר סוכם מאנגלית ושוכתב לעברית בידי ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת

אימוץ טכנולוגיה בהוראה הוא תהליך המאופיין במעברים דינמיים בין עלות ותועלת. חרף זאת, מורים לא משתמשים בטכנולוגיה באופן אפקטיבי בהוראה. המאמר מתאר מחקר שמטרותיו היו: 1) לבחון את השימוש בטכנולוגיות בהוראה על פי שני משתנים: סוג הטכנולוגיה במונחים של מורכבות השימוש בה וסוג המורה, במונחים של פתיחות או התנגדות לחידושים; 2) להבין מתי מורים נוטים לנטוש את תהליך אימוץ הטכנולוגיה בהוראה ומדוע. המחקר נערך באזור עני בצ'ילה וכלל 100 מורים.

סקירת הספרות מראה כי קיימים מסגרות ודגמים שונים לתיאור הדרכים שבהן מורים מאמצים טכנולוגיה בכיתה והסיבות לכך. קיים גם מחקר רב התורם להבנת ההצלחה המוגבלת שיש למורים בתהליכים אלה (Bustos & Nussbaum, 2009). בין היתר מדובר בחרדה טכנולוגית ובהעדר הדרכה והכשרה מתאימות למורים (Guzman & Nussbaum, 2009), ובהעדר התנסות בשימוש בטכנולוגיה בהוראה. גם לנתונים דמוגרפיה של מורים (ותק, גיל) יש השפעה שלילית על אוריינות דיגיטלית. אמונות ומוכנות הם בעלי השפעה חיובית לכיוון של שילוב טכנולוגיות בהוראה (Inan & Lowther, 2010). גם גורמים בית-ספריים כמו נגישות למחשבים, תמיכה טכנית ותמיכה כוללת משפיעים על תהליכים אלה.

מה נמצא במחקר?

א) אימוץ של טכנולוגיה הוא תהליך הנשלט על ידי נוכחות של מורים מחדשים שיש להם ניסיון בשימוש בה. העדר מורים כאלה משפיע על כך בדרך שלילית. העדר מורים מחדשים ומקדימי-שימוש בטכנולוגיה משפיע על אימוץ טכנולוגיה מורכבת בדרך יותר שלילית מאשר על אימוץ טכנולוגיה פשוטה.

ב) במונחים של דגם אימוץ טכנולוגיות התוצאות הצביעו על שני כיוונים: קבלת טכנולוגית השימוש במצלמה דיגיטלית – טכנולוגיה פשוטה - תוארה כ"כמעט ללא מאמץ, רק רווחים" או "רווחים ראשוניים, מאמץ ורווחים ללא השקעה/מחיר" לגבי שימוש בלוח חכם אלקטרוני – טכנולוגיה מורכבת - התיאור היה "בהתחלה רק מאמץ, שהלך וגדל, ואחר, תוך למידת השימוש, המאמץ נחלש וניכרו הרווחים". העלייה במורכבות הטכנולוגית פגעה ביכולת המורים לחוש סיפוק מההוראה והובילם אף להימנעות משימוש בה.

מסקנות: תהליך אימוץ טכנולוגי הוא תהליך משתנה, ועל פי מחקר זה הוא נובע: 1) מרמת המורכבות של הטכנולוגיה המוצעת, מורכבות גבוהה מובילה אף לנטישת השימוש בטכנולוגיה; 2) ממידת הפתיחות לחדשנות והניסיון בשימוש בטכנולוגיות של המורים; 3) העדר מורים מחדשים והעדר מורים מקדימי שימוש בטכנולוגיות משפיעים שלילית על הסיכוי לשלב טכנולוגיה בהוראה ובמיוחד טכנולוגיות מורכבות. נקודות היציאה של מורים אלה מהתהליך רבות יותר (Fenn & Raskino, 2008). יש לממצאים ולמסקנות השלכות על דרכי החדרת טכנולוגיות לשימוש בכיתה על ידי מורים.

ביבליוגרפיה

Bustos, H., & Nussbaum, M. (2009). An experimental study of the inclusion of technology in higher education, Computer applications in Engineering Education, 17(1), 100-107.
Fenn, F., & Raskino, M. (2008). Mastering the hype cycle: How to choose the right innovation at the right time, Boston: Harvard Business School Press.
Guzman, M.A., & Nussbaum, M. (2009). Teaching competences for technology integration in the classroom, Journal of Computer Assisted Learning, 25, 453-469.
Inan, F., & Lowther, D. (2010). Factors affecting technology integration in K-12 classrooms: A path model, Educational Technology Research and Development, 58(2), 137-154.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

Bustos, H., & Nussbaum, M. (2009). An experimental study of the inclusion of technology in higher education, Computer applications in Engineering Education, 17(1), 100-107. Fenn, F., & Raskino, M. (2008). Mastering the hype cycle: How to choose the right innovation at the right time, Boston: Harvard Business School Press. Guzman, M.A., & Nussbaum, M. (2009). Teaching competences for technology integration in the classroom, Journal of Computer Assisted Learning, 25, 453-469. Inan, F., & Lowther, D. (2010). Factors affecting technology integration in K-12 classrooms: A path model, Educational Technology Research and Development, 58(2), 137-154.

yyya