אילו מדינות חייבות לעשות יותר כדי לסייע לילדים המפגרים בלימודים בבית הספר?

Stoet, G. (2016, February 11). Which countries must do more to help children who fall behind at school? [Web Log Post]. Retrieved from http://theconversation.com/which-countries-must-do-more-to-help-children-who-fall-behind-at-school-54447

המאמר סוכם מאנגלית בידי מיכל זרזבסקי ממכון מופ"ת

רבות מהכלכלות המובילות בעולם יכולות לעשות יותר כדי לסייע לבני נוער המתקשים בלימודים לקבל רמת חינוך טובה יותר שתצייד אותם לחיים. דו"ח חדש מהארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (OECD), הבוחן מדוע תלמידים בעלי ביצועים נמוכים מפגרים בלימודים בבית הספר, מצא שניתן לעשות רבות כדי להפחית את מספר הילדים בעלי הביצועים הנמוכים במיומנויות המתמטיקה, הקריאה והמדעים.

אחד מההיבטים הבולטים של הדו"ח הוא מספר הילדים שהם בעלי ביצועים נמוכים, אף במדינות מפותחות ביותר כגון בריטניה, אוסטרליה, או ארה"ב. המחבר מציין שזה מדהים שלאחד מכל שישה ילדים בבריטניה רמה נמוכה של מיומנויות הבנת הנקרא –  17% מהילדים שנבחנו גם בבריטניה וגם בארה"ב, ו-14% באוסטרליה.

הדו"ח החדש מבוסס על נתונים שנלקחו ממבחן פיז"ה (Programme for International Student Assessment), הסקר החינוכי הגדול והמשפיע ביותר בעולם, הממומן בידי ה-OECD. מטרתו להעלות את הסטנדרטים החינוכיים על ידי מתן מידע מפורט לגבי מערכות חינוך מצליחות ומצליחות פחות.

כל שלוש שנים, בני 15 ברחבי העולם נבחנים במבחן הפיז"ה בן השעתיים. המבחן מתמקד בחלק מהמיומנויות האקדמיות היסודיות ביותר: אוריינות הבנת הנקרא, המתמטיקה והמדעים. הדו"ח החדש מבוסס על מבחן פיז"ה במחזור מחקר 2012, שבו השתתפו קרוב לחצי מיליון תלמידים.

הציון הממוצע במדינות ה-OECD עבור כל מיומנות הוא סביב 500 נקודות. לדוגמא, בבריטניה, ציוני הילדים בהבנת הנקרא נעו מ-121 ל-788 נקודות, עם ממוצע לאומי של 499 נקודות. ביצוע נמוך מוגדר כציון מתחת ל-400 נקודות (בקירוב). על פי ה-OECD, תלמיד בעל ביצועים נמוכים חסר את המיומנויות הדרושות להשתתפות מלאה בחברה המודרנית.

מספר התלמידים בעלי הביצועים הנמוכים במתמטיקה במצב גרוע יותר מאשר בקריאה – 22% בבריטניה, 20% באוסטרליה ו-26% בארה"ב. יתכן, כמובן, שילד יהיה בעל ביצועים נמוכים רק באחת מהמיומנויות, אך מספר הילדים שהם בעלי ביצועים נמוכים בכל שלוש המיומנויות עדיין גבוה באופן מדאיג: 11% בבריטניה, 9% באוסטרליה, 12% בארה"ב ו-13% בצרפת.

מיהן המדינות המצליחות ביותר?

קיימים הבדלים ניכרים בין המדינות. המדינות שבדרך כלל זוכות לתוצאה גבוהה במבחן פיז"ה הן, באופן לא מפתיע, גם המדינות עם המספר הנמוך ביותר של תלמידים בעלי ביצועים נמוכים. באופן כללי, מדינות ואזורים כלכליים במזרח אסיה מצליחים במבחן פיז"ה (כאשר הערים הסיניות שאנגחאי והונג קונג נמצאות בראש הטבלה) ויש להם מספר נמוך יחסית של בעלי ביצועים נמוכים. אך יש גם מדינות אירופאיות בעלות רמת הצלחה דומה. לדוגמא, לאסטוניה יש את אחת מהתוצאות הגבוהות ביותר במבחן פיז"ה באירופה, ו-3% בלבד מהילדים הם בעלי ביצועים נמוכים בכל שלוש המיומנויות, והיא נמצאת בראש טבלת המדינות האירופאיות.

אין הסבר פשוט לשאלה מדוע חלק מהמדינות מצליחות יותר מאחרות – גורמים רבים ממלאים תפקיד בכך. אלו כוללים את רמות החינוך והכנסת ההורים, המעורבות שלהם, ובאם הילדים חיים באזור עירוני או כפרי. עלינו לא רק להתבונן בנמצאות בראש הטבלה, אלא גם במדינות דומות מבחינה תרבותית וגיאוגרפית.

כך אירלנד, לדוגמא, שבה 10% בעלי ביצועים נמוכים בקריאה ו-17% במתמטיקה ואשר ראתה צמצום ניכר במספר בעלי הביצועים הנמוכים בין השנים 2006 ל-2012. באירלנד, רק 7% מהילדים בעלי הביצועים הנמוכים נעדרו מבית הספר לפחות פעם אחת בשבועיים שלפני מבחן הפיז"ה, בהשוואה ל-27% בבריטניה ו-45% באוסטרליה. הנתונים של אירלנד מראים גם רמה נמוכה יותר של הפרדה על פי הישגים לימודיים. השוואות כאלה מציעות שהתמודדות באופן אפקטיבי יותר עם היעדרות מבית הספר ופיזור שווה יותר של בעלי ביצועים נמוכים בבתי הספר עשויים לסייע בהפחתת מספר בעלי הביצועים הנמוכים במדינות אחרות.

פערי המגדר ממשיכים

הדו"ח החדש של ה-OECD מדווח גם על הבדלי מגדר בקרב בעלי ביצועים נמוכים. ממחקר אחר, כבר ידוע שבנים מפגרים בלימודים ברחבי העולם, ובבריטניה במבחני ה-A-Level וה-GCSE. בפרט, הבנים מפגרים בקריאה, ובנות, במידה פחותה יותר, במתמטיקה.

פערי מגדר אלה משתקפים גם בדו"ח החדש. בנים רבים יותר מאשר בנות הם בעלי ביצועים נמוכים בקריאה ובמדעים, בעוד שבנות רבות יותר הן בעלות ביצועים נמוכים במתמטיקה. המדיניות שכוונה להפחתת אי-השוויון המגדרי לא הייתה אפקטיבית עד כה ביישוב פערים אלה. יש צורך בגישה חדשה.

אחת הבעיות שהדו"ח אינו עוסק בהן היא שלמדינות עם פער גדול יותר במתמטיקה יש לעיתים קרובות פער קטן יותר בקריאה ולהיפך. הדבר מאתגר מאוד, משום שלחלק מהמדינות, כגון איסלנד ופינלנד, המסוגלות לבטל את הפער במתמטיקה המשפיע על בנות, יש פער גדול במיוחד בקריאה המשפיע על בנים.

כיצד להעלות הישגים?

הפרק האחרון בדו"ח פורש סדרה של מדיניות שמטרתה להתמודד עם רמות ביצוע נמוכות. הפרק מדגים גישות מוצלחות, הכוללות הכשרה בשפה עבור דוברים לא-ילידיים ושיפור איכות החינוך הקדם-יסודי, שהתרחש בגרמניה. הוא גם מציע שבתי ספר יכולים לטפח ציפיות אקדמיות גבוהות, ולהשתמש ברשתות של בתי ספר כדי להפיץ את הפרקטיקה הטובה ביותר.

הדו"ח מסיק שאחוז בעלי הביצועים הנמוכים בכל מדינה ניתן לצמצום בתוך מספר שנים, אם הממשלה תהיה מוכנה לערוך רפורמה במערכת החינוך. בעוד שמספר הילדים בעלי הביצועים הנמוכים ב-OECD גבוה באופן מאכזב, עם הרפורמות החינוכיות המתאימות, המבוססות על עדויות, ניתן לעשות רבות כדי לשפר את המצב.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya