איכות בלמידה מתוקשבת מנקודת מבט התלמיד

מקור:

"Quality in E-Learning from a Learner's Perspective"

Best Paper Award at the Third EDEN Research Workshop 2004, Oldenburg, Germany

סיכום נרחב של המאמר בצירוף המודלים והתרשימים הויזואלים שבו - ראו קובץ מצורף מימין

נבדלים ביניהם בהעדפות האיכות שלהם בלמידה מתוקשבת. לכל התלמידים היה ניסיון רב בלמידה מתוקשבת והם מוינו לפרופילים על פי העדפות האיכות שלהם.

המסקנה הנובעת היא שבעתיד, פיתוח של איכות בלמידה מתוקשבת צריך להיות מכוון למצבם וצרכיהם של התלמידים. לטענת המחבר איכות כרוכה במתן אפשרויות והעצמת הלומד. לא ניתן עוד ליישם קריטריון כללי בלבד עבור כולם, אלא שירותי למידה פרטניים שתומכים בפרופיל ההעדפות הסובייקטיבי של כל תלמיד.


  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  מאמר מעולה.תודה!!הקובץ המצורף – לא צורף.

  פורסמה ב 25/09/2004 ע״י צביה לוטן

  הקובץ המצורף נמצא בסרגל שנמצא מימין (מתחת לתמונה). יש להמתין כמה שניות עד להעלאת המסמך, שיש בו כאמור סיכום רחב של המאמר (בעברית)

  פורסמה ב 05/12/2004 ע״י פורטל מס"ע
  מה דעתך?
yyya