איך מתקשר המושג "חשיבה ביקורתית" ללמידה בסביבה המתוקשבת?

 

איך מתקשר המושג "חשיבה ביקורתית" ללמידה בסביבה המתוקשבת?
 
*     הפעלת חשיבה ביקורתית לאורך כל שלבי הטיפול במידע: כלי חיפוש, הערכת האתרים, הערכת המידע, כלים לארגון מידע, אמצעים להצגה ופרסום של מידע
*     חשיבה ביקורתית בתהליכי כתיבה: טיוטה, שכתוב, טיוב הכתיבה, הערכת עמיתים...
*     בחירה מושכלת של היישום בו נשתמש על פי הצורך ונסיבות הלמידה
*     שימוש מושכל בפונקציות השונות במחשב (ייצוג בטבלה לעומת רשימה)
*     התנהגות אתית בסביבה המתוקשבת
 
ראה גם :
 
מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?