איך למידה מבוססת חקר פועלת בשיתוף עם STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) ?

מאת: Katie Lepi

Katie Lepi . How Inquiry-Based Learning Works With STEM , October 13, 2013 

המאמר סוכם ע"י ד"ר גילה אולשר ממכון מופ"ת

למידה דרך חקר איננה תפיסה חדשה בכלל. רוב מה שאנחנו לומדים בחיינו כבני אדם, מבוסס על חקר. דוגמה בסיסית לכך, היא, שאתה כתינוק רואה דברים בחדר. המוח הקטן שלך, תוהה מה זה היה? אז אתה זוחל אל הדבר ובודק אותו. אתה מתבונן בדבר, נוגע בו, ואז מחליט שאתה רוצה לשחק אתו. מאחר ותינוקות אינם יכולים לבנות דרך הסברים ולתקשר את השאלות והממצאים שלהם, אז התפיסה של למידה מבוססת חקר בודאי נמצאת שם. כשהתינוקות גדלים ומתבגרים והופכים לתלמידים/סטודנטים, סגנון למידה זה יכול לשרת אותם היטב, במיוחד, במדעים. האינפורמציה המובאת מתייחסת לשלבי הלמידה המבוססת על חקר ומספר נתונים סטטיסטיים על חשיבות הוראת המדעים בעתיד.

להלן מספר הגדרות הקשורות בלמידה מבוססת חקר.

ילדים יכולים ללמוד מיומנויות לפתרון בעיות האמצעות שיטות בהן משתמש המדען החוקר, אשר מכוונות אותם לשלבים מקבילים של גילוי.

ילדים  לומדים :

לפתח שאלות

לאסוף ראיות

לקבל החלטות

לבנות הסברים

לתקשר בצורה הגיונית ובהירה.

המרכז הלאומי למשאבים מדעיים NSRC- National Science Resources Center בארה"ב פיתח מעגל למידה דומה, להוראת המדעים, הנקרא FERA:
Reflect, Apply Focus, Explore,


מיקוד- על נושא מעורר עניין ומסכם את מה שהלומדים יודעים עליו.

לגלות- חפצים, אורגניזמים ותופעות המוכרות מידע קודם.

שיקוף- על תצפיות ונתונים, ביקור ברעיונות קודמים, פיתוח ושיפור הסברים.

יישום- הכרת העקרונות המדעיים ויישומם למצבים חדשים ולהתכונן לחזור על מעגל הלמידה.

מספר נתונים על STEM

שיעור ההמשך והשמירה של נושאי STEM הוא נמוך- פחות מ-40% מהסטודנטים המתחילים את לימודיהם במכללה בוחרים בנושאים הקשורים ב- STEM כמקצוע לימוד עיקרי.

1/2 ממשרות ה- STEMאינן דורשות תואר אקדמי, והמשכורת הממוצעת בהן גבוהה ב-10% ממשכורת במשרות בתחומים אחרים, שאינן מבוססות על STEM.

עד שנת 2018 תהיה בארה"ב דרישה לעוד יותר ממיליון משרות של בעלי תוארי STEM

נשים בתפקידי STEM מרוויחות ב-35% יותר מנשים בתחומים אחרים.

בהמשך המאמר מובאים תרשימים, ונתונים על מסלולי לימוד בנושאי STEM המבוססים על תכנית FERA וכן טבלאות שכר לעומת מקצועות אחרים, המראים שעובדים במקצועות STEM מרוויחים בממוצע יותר מהאחרים.

למאמר באנגלית

Katie Lepi

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya