אוריינטציות קריירה ותרבויות קריירה: גישות אינדיבידואליות וארגוניות לקריירות של מורים מתחילים

Coldwell, Mike. "Career orientations and career cultures: individual and organisational approaches to beginning teachers’ careers", Teachers & Teaching, Jul2016, Vol. 22 Issue 5, p610-624.

למרות הספרות הרבה בנושא קריירות של מורים מפרספקטיבה אינדיבידואלית, קיימת ספרות מעטה יחסית הקושרת את הפרספקטיבות של המורים עצמם לאופן שבו בתי ספר כארגונים עוסקים בקריירות.

המטרה של מאמר זה היא, ראשית, לתאר כיצד האוריינטציות של המורים כלפי קריירות משתנות על פני שלושה ממדים. שנית, לבחון כיצד בתי ספר כארגונים מתמודדים עם קריירה, תוך פיתוח מודל של תגובות ארגוניות, כולל פיתוח מושג של "תרבות קריירה", הנובע מניתוח של ראיונות ביחס לשלוש שנות ההוראה הראשונות שנערכו עם מנהיגים בכירים ועם מורים בשנת ההוראה השנייה שלהם.

על ידי התייחסות להתאמה בין אוריינטציות הקריירה של יחידים לבין תרבויות הקריירה של בתי ספר, המאמר מעלה הן את טבען הנזיל של אוריינטציות אלה הן את חוסר היציבות הפוטנציאלי העוקב של ההתאמה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

אל תתנו לי לשכוח את המורה שרציתי להיות

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya