אוריינות הערכה של מורים הלכה למעשה: המשגה מחדש

מאת: Yueting Xu

Xu, Y., & Brown, G. T.L. (2016). Teacher assessment literacy in practice: A reconceptualization. Teaching & Teacher Education , 58, 149-162.

מטרת מאמר זה היא להמשיג מחדש את אוריינות ההערכה של מורים (teacher assessment literacy) על ידי קישור בין שני תחומי מחקר: הערכה חינוכית והכשרת מורים.

המאמר נפתח בסקירה מקיפה של מחקרי אוריינות הערכה. באמצעות סינתזה וניתוח של 100 מחקרים אודות אוריינות הערכה של מורים, המחקר מציע מסגרת מושגית חדשה של אוריינות הערכה של מורים הלכה למעשה (teacher assessment in practice - TALiP).

מסגרת מושגית זו מומחשת באמצעות דיון במרכיבים השונים של אוריינות הערכה של מורים ויחסי הגומלין ביניהם. מאמר זה מסתיים בתרומות התיאורטיות של המסגרת המושגית, בהגדרת עבודה לאוריינות הערכה של מורים הלכה למעשה, ובהשלכות עבור מדיניות ופרקטיקה של לימודי הערכה (assessment education).

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

אוריינות הערכה בהכשרת מורים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya