סגנונות קיום
מיון:
נמצאו 3 פריטים
פריטים מ- 1 ל-3
  • לינק

    בעבודה זו נעשה ניסיון לזהות גורמים הקשורים להבדלים ולשונות בתפיסת תפקיד ההדרכה בקרב אוכלוסיות מדריכים פדגוגיים באמצעות המודל הטריאדי של סגנונות הקיום "להיות", " שיהיה לי", "לעשות" שפיתח רנד (Rand, 1993) על בסיס משנתו הפילוסופית של פרום (Fromm , 1976 ). מטרת המחקר הייתה לבדוק ולזהות את מהות הזיקה הקיימת בין כל מרכיבי ההדרכה לבין סגנונות הקיום במטרה לאתר את סגנון הקיום התורם ביותר לתפיסת תפקיד ההדרכה הפדגוגית. הנחת היסוד היא כי שלושת הסגנונות משולבים יחדיו במבנה אישיותו של היחיד, אך סגנון אחד דומיננטי יותר מאחרים, והוא שמתווה את הדפוס הסגנוני של היחיד ואת התנהגותו. הממצאים תומכים בהנחה שלצורך קיום הדרכה פדגוגית יעילה יש צורך בשלושת סגנונות הקיום. סגנון הקיום " להיות נמצא מנבא בעל תרומה ייחודית בה בהשוואה ליתר הסגנונות בהסבר מרכיב הסיוע וההעצמה, מרכיב ההוראה ומרכיב התיווך ( יפה בר-זיו).

  • לינק

    תופעה ידועה היא שאנשים נבדלים זה מזה בתחומים רבים, ורבו הניסיונות להסביר שונות זו. המודל הטריאדי של סגנונות הקיום (M.o.E.) מציע כיוון חדשני ומעניין להסבר ההבדלים והדמיון בתפיסת העולם ובהתנהגות של פרטים ושל קבוצות. המודל תורם להבנת חיי הפרט ולהתבוננות ביקורתית על החברה שבה אנו חיים. השימוש בו מאפשר גם התוויית כיוונים ליצירת חברה עתידית, שיש בה מקום להתפתחות אישית וליחסים בינאישיים משמעותיים ותורמים. קובץ המאמרים שבספר הוא פרי עבודתם של חוקרים ושל מחברים המתמקדים בתיאוריה של "סגנונות הקיום". הוא כולל התייחסויות מגוונות מבחינה חינוכית, חברתית, פילוסופית ופסיכולוגית, ובכך פורס בפני הקוראים מן השפע שחקר המודל הטריאדי מניב ( עורכים: פרופ` יעקב רנד, ד"ר דינה שקולניק).

  • תקציר

    המחקר בוחן היבטים נבחרים המרכיבים את תפיסות עולמן של סטודנטיות במכללה דתית-לאומית תוך הסתמכות על סיפורי החיים שלהן כמקור לתיאור, לפירוש ולפענוח של עולמן הפנימי. מאפייני תפיסות העולם נבדקו דרך הפריזמה של מודל "סגנונות קיום" באמצעות השימוש במושג "תפיסת עולם" ובמושגים "תרבות" ו"אידאולוגיה" הנלווים אליו, וכן דרך התייחסות לתחום מחקר הנשים בכלל ונשים יהודיות בפרט. (דינה שקולניק)

שימו לב! ניתן לחזור לתוצאות החיפוש האחרון מכל עמוד באתר בלחיצה על הכפתור בצד ימין