מאפייני תקשוב בחינוך
מיון:
נמצאו 523 פריטים
פריטים מ- 521 ל-523
  • לינק

    המחקר הנוכחי שנערך בכיתות ו' בטייואן בדק את השימוש במחשבים ניידים מיני (netbook) בהוראת אנגלית בביה"ס יסודי. הטייואנים אשר הם כיום הגורם התעשייתי אשר פיתח במקור את המחשבים הניידים המוקטנים (Netbook) מאפשרים כיום לרבים מתלמידי בתי הספר היסודיים בטייואן להשתמש במחשבים הניידים המוקטנים . במחקר הנוכחי נבדקו תלמידי כיתה ו' שלמדה אנגלית באמצעות מחשבים ניידים מוקטנים וכיתה מקבילה שלמדה אנגלית בסביבה רגילה. ממצאי המחקר גילו כי התלמידים שלמדו אנגלית באמצעות מחשב נייד מיני (Netbook ) שפרו את יכולותיהם הלשוניות באנגלית באופן משמעותי הן מבחינת אוצר מילים והן מבחינת שמיעת אנגלית. ההשוואה, כאמור, נערכה מול תלמידי כיתות ו' אשר למדו בכיתה מסורתית. עורכי המחקר מציינים גם את קיומם של אילוצים טכניים ברשת התקשורת המקומית בביה"ס אשר הייתה אמורה לתמוך בחיבור מהיר של התלמידים לאינטרנט (Janet Mei-Chuen Lin and Yi-Jiun Wu).

  • לינק

    המחקר כלל הערכה בשלושה צעדים כדי להבין את הקשר בין וריאציות ביישום תוכנית התפתחות מקצועית הוראתית-טכנולוגית לבין תוצרי מורים ותלמידים. הייתה התייחסות לשני המרכיבים המרכזיים: המפגשים הלימודיים והביקורים בכיתות. החוקרים הניחו שנאמנות למה שנלמד במפגשים תוביל לתוצרים גבוהים יותר של מורים ותלמידים, ושביקורים בכיתות בהקשר של הפעילויות שהוזכרו לעיל ישפיעו על התוצרים יותר מפעילויות אחרות. עוד הניחו שהשקעת זמן רב בסיוע טכני תוביל לתוצרים שליליים. ממצא מרכזי היה שמורים שהיו נאמנים לתוכנית הפגינו הבנה גדולה יותר של מושגי היסוד שבה ונתנו לכך ביטוי במערכי השיעורים. ממצא נוסף הראה כי יש קשר בין הנאמנות לתוכנית לבין הקדשת זמן ארוך יותר לתכנון שיעורים ולהפעלת פרקטיקה רפלקטיבית ופתרון בעיות. נאמנות נמוכה נמצאה קשורה לסיוע טכני ולדיגום הוראה. יתכן שמורים המתנסים בתוכנית התפתחות מקצועית טובה (HFP) נוטים לבקש פעילויות יותר רפלקטיביות ממורים המתנסים בתוכנית פחות איכותית (LFP ); מתכנני התפתחת מקצועית צריכים להבין שנדרש זמן די משמעותי עד שתוכניות איכותיות מניבות ( Martin, W ).

  • לינק

    האתגר העיקרי של מורים המלמדים בכיתה בה משולבים מחשבים ניידים 1:1 הוא ביצירת שימת לב של התלמידים. כיתה מתוקשבת בה לומדים התלמידים באמצעות מחשבים ניידים על בסיס 1:1 מחייבת את המורה להתמודד בצורה יצירתית עם בעיה של שימת לב לתהליכים ולתכנים שהוא מבקש להוביל. הפתרון אינו בהכרח בבלימת האינטראקציה בין התלמידים אלא בתכנון מערך שיעור המאפשר למורה להעביר את התלמידים מעיון במחשב הנייד לעיון בלוח המתוקשב החכם או הלוח הרגיל . ברגע שהמורה שלוט בתהליך הוא צריך לבקש באופן חד-משמעי מכל התלמידים לסגור את המחשבים הניידים על שולחנם ולמקד את שימת הלב ללוח בו הוא מציג תכנים או תהליכים. המורה חייב ליצור מצבי מעבר כאלו בין מחשב נייד ללוח באופן תדיר ולתכנן זאת מראש בבית בעת הכנת מערך השיעור. מצד שני המורה צריך גם להיות פתוח ולאפשר לתלמידים לעבוד בעבודת צוות לשם ניתוח טקסטים או איסוף מידע כאשר הוא הופך להיות יותר פאסיבי והתלמידים אקטיביים ( Jamie McKenzie).

שימו לב! ניתן לחזור לתוצאות החיפוש האחרון מכל עמוד באתר בלחיצה על הכפתור בצד ימין