M. Haberman
מיון:
2 פריטים
פריטים מ- 1 ל-2
  • לינק

    מאמר זה משווה בין האמונות של מורים כוכבים (star teachers) לבין האמונות של מורים כושלים (quitter/failures). המאמר מסביר שתיים עשרה מאמונות אלה, ונותן דוגמאות לגבי האופן שבו הן מוצגות במונחים של פרקטיקות המורה בפועל. לפי הטיעון המוצג במאמר זה, כוחן של מערכות אמונה אלה הופך את הסלקציה של המועמדים להיות מורים לחשובה יותר מאשר הכשרת המורים. מורים כושלים/תבוסתנים אינם מסוגלים להפריד בין התנהגות רעה לבין הערך שהם שמים על כל תלמיד כאדם. הרעיון שמישהו הופך להיות מורה משום שהוא אוהב ילדים מוביל באופן בלתי נמנע להתפכחות מאשליות. אהבה אינה שיטת הוראה. משום שמורים כוכבים מכבדים את הילדם ואת בני הנוער הם יוצרים כבוד בחזרה ( Martin Haberman).

  • לינק

    המאמר מציג את הרקע להבנה של הקושי בהגדרת רישוי/תעודת הוראה חלופי/ת, ומציע הגדרה אופרטיבית של המושג. סיכום ההגדרה של תוכנית חלופית: אין תוכנית רבות העומדות במערכת של עשרת המרכיבים שלמעלה. כדי שתוכנית תיחשב ל"תכנית חלופית לגיטימית" המרכיב הראשון שלמעלה – ידע דיסציפלינרי – צריך להיות מרכיב חובה. כדי שהמושג "תוכנית חלופית" יהיה בעל תוקף עליו להתייחס לתוכנית שבה ניתן לבוגר מכללה/אוניברסיטה בעל כשירות בתחום דעת מסוים וללא קורסים קודמים בחינוך להיות מועסק בבית ספר כמורה שמקבל משכורת ואחריות מלאה בכיתה ( .Haberman, M) .

שימו לב! ניתן לחזור לתוצאות החיפוש האחרון מכל עמוד באתר בלחיצה על הכפתור בצד ימין