Gillbert T Sewall
מיון:
2 פריטים
פריטים מ- 1 ל-2
  • לינק

    הציפיות הרבות לשילובו של מחשב ה-IPAD כספר לימוד ממוחשב בבתי הספר, במכללות ובאוניברסיטאות גורמות כיום למו"לים רבים בארה"ב להיערך לפיתוח ספרי לימוד ממוחשבים שיהיו גם תואמי מחשבי IPAD. לאור זאת, ניכרת פעילות נמרצת בארה"ב למעבר לספרי לימוד ממוחשבים לא רק מבחינת המו"לים ושוק הספרים אלא גם מבחינת גורמי החינוך השונים (מנהלי בתי ספר , מחוזות חינוך וכדומה) . דחיפה לכך , ניתנה כבר לפני שנה בקליפורניה שם החליטו מושל המדינה ובית הנבחרים המקומי על חקיקה חדשה המאפשרת למנהלי בתי הספר ומחוזות החינוך לשלב ספרי לימוד מקוונים או סביבות למידה מתעדכנות במקום ספרי לימוד מודפסים. השאלה העיקרית הנשאלת ע"י המאמר הנוכחי היא האם למידה של תלמידים באמצעות ספרי לימוד מקוונים ודיגיטאליים אכן תחולל שינוי מהותי בדרכי הלמידה ובתהליכי ההבנה. מומחים לתהליכים קוגניטיביים ולקריאה מנסים לענות על שאלה מטרידה זו ( Gilbert T. Sewall ).

  • מאמר מלא

    הפרויקטים והפעילויות זוכים לפופולריות רבה בקרב המורים, ונהנים מגיבוי של תיאוריות הגורסות, כי גיוון המטלות, המשימות והשיטות עושה את הלימוד נעים יותר וקל יותר לזכירה. אבל, הפעילויות והתכנים המסורתיים של השיעור נדחסים ונקצצים. הפרוייקטים והפעילויות זוללים זמן ברעבתנות. כדי לפנות להם מקום יש לכווץ את הזמן המוקצב לקריאה, כתיבה, הקשבה, דיאלוג ביקורתי וחקירה מונחית. הלימוד הרציני עובר למושב האחורי.איזון הוא מילת המפתח בחינוך. לפעמים צריכים המורים להפעיל את התלמידים ולפעמים עליהם לשמש להם כמומחים וכמורי דרך. פעילויות ופרויקטים עולים יפה אם הם מותאמים לתלמיד, מעודדים את הצמיחה האינטלקטואלית בדרכים שהתלמיד אינו מודע להן, ומתבססים על ידע שמעניק למשימה עומק ותוכן עם השלמתה. ברירה, ארגון, מיקוד, הצגה, תרגול, ביקורת עמודי התווך של תכנית הלימודים כל אלה צריכים להילקח בחשבון (Gillbert T. Sewall)

שימו לב! ניתן לחזור לתוצאות החיפוש האחרון מכל עמוד באתר בלחיצה על הכפתור בצד ימין