Amos Hofman
מיון:
2 פריטים
פריטים מ- 1 ל-2
  • סיכום

    במהלך שנות ה-70 וה-80 עברה החברה הישראלית שינויים פוליטיים וחברתיים דרמטיים. מאמר זה בוחן את תפיסותיהם של מורים להיסטוריה באשר לתפקידם בשנים אלה ואת השיקולים שעמדו בבסיס ההחלטה שלהם אם וכיצד ליישם את תוכנית הלימודים הפורמלית. מתוך ניתוח חומרים ארכיוניים וראיונות עם מורים שלימדו באותן השנים עולה כי המורים להיסטוריה בשנות ה-70 וה-80 ראו עצמם כמי שאחראים בראש וראשונה על חיזוק הזיקה של הדור הצעיר לעבר הלאומי שלו.

  • לינק

    במשך 30 השנים שחלפו, הכשרת המורים בישראל עברה מהפכה: מקצוע ההוראה הפך לאקדמי, ומאז אמצע שנות השמונים כל המורים נדרשים להתקבל למכללה אקדמית להוראה או לאוניברסיטה כדי לקבל תואר ראשון ורישיון להיות מורה. מאמר זה מנתח את התהליך של האקדמיזציה של הכשרת מורים בישראל, עם דגש מיוחד על המדיניות של שני השחקנים הראשיים בתחום – משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה-המראה שהם מחזיקים באופן מסורתי בתפיסות מנוגדות לגבי המורים ולגבי מקצוע ההוראה (Amos Hofman and Doron Niederland).

שימו לב! ניתן לחזור לתוצאות החיפוש האחרון מכל עמוד באתר בלחיצה על הכפתור בצד ימין