יצירת אותנטיות בתרחישים של לימוד מבוסס סימולציה בהוראת מורים

Levin, O., Frei-Landau, R., Flavian, H., & Miller, E. C. (2023). Creating authenticity in simulation-based learning scenarios in teacher education. European Journal of Teacher Education, 1-22.‏

ממצאי מחקר זה מדגישים את חשיבות התפקיד של השחקן המקצועי בהבטחת האותנטיות של חוויית המשתתפים בפעילויות סימולציה. נקודה זו משמעותית במיוחד, בהינתן שכמה דגמים של סימולציות בהם נעשה שימוש כיום אינם כוללים שחקן אנושי. ממצאים אלה זהים לממצאים ממחקרים מטא-אנליטיים שנערכו לאחרונה, המצביעים על כך שהנוכחות של שחקן אנושי משפרת באופן משמעותי את האותנטיות של הסימולציה, בהשוואה לדגמים בהם נעשה שימוש בדמות וירטואלית.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת: כל המאמרים בנושא סימולציות

פיתוח של תרחישים עבור סימולציות מבוססות-ראיות/עדויות הוא שלב חשוב בתכנון סימולציות. למרות זאת, בתחום של הוראת מורים יש מחסור במחקר על תרחישי סימולציה. מטרת המחקר המוצג כאן היא להרחיב את הידע הקיים באמצעות בדיקת הדרך שבה מורים תופשים את האותנטיות של תרחישים בלימוד מבוסס סימולציה. זאת, תוך שימוש במתודולוגיה איכותנית וגישה של מקרי-בוחן  case-study approach, המחקר נעשה על 59 מורים שהשתתפו בסדנאות לימוד מבוסס סימולציה. ניתוח הנתונים גילה שלושה נושאים מרכזיים הקשורים לתרחיש הסימולציה, שזוהו כתורמים לחוויית הלימוד האותנטית:

(1) אלמנטים פיזיים של סביבת התרחיש.

(2) אלמנטים קונטקסטואליים של המתרחש בתרחיש.

(3) אלמנטים חווייתיים בביצוע התרחיש.

המחקר הנוכחי מספק תובנות בנוגע לאלמנטים שמקדמים או מפריעים לאותנטיות של חוויית הלימודים מבוססי סימולציה בשדה הוראת המורים, עם דגש על היבטים של תרחישי סימולציה. האלמנטים שנמצאו כמקדמי אותנטיות של חוויית הלימוד מבוסס הסימולציה היו קשורים לסביבה של התרחיש, האירוע שהוא מתאר והביצוע שלו. למרות שמשך חוויית הסימולציה מוגבל בהשוואה למקרה מקביל בחיים האמתיים, המחקר המוצג כאן גילה שתרחישי סימולציה חינוכיים מספקים כלי חינוכי בעל ערך, במיוחד בגלל שבדרך כלל הם נתפסים על ידי המשתתפים כמייצגים את הטבע המהותי של מצבים מהחיים האמתיים.

האותנטיות של תרחיש הסימולציה היא מרכיב הוליסטי, המתנסח בכל רכיב של התרחיש. ניתן להניח אם כן, שתחושת האותנטיות נוצרת באמצעות ההשקה בין מספר רכיבים והיא נחווית בעקביות לאורך חוויית הלימוד מבוסס הסימולציה. כתוצאה מכך, בהתבסס על ממצאים אלו, ניתן לנסח הנחיות ליצירת סימולציות אותנטיות באופן אופטימלי. מרכזי סימולציה הפועלים בתוך מוסדות להשכלה גבוהה יטיבו לעשות אם יצרו מסגרת עבודה כזו, כדי להבטיח אותנטיות מקסימלית בכל אחד מרכיבי התרחיש כמו גם את הסינרגיה האופטימלית. בחינת האותנטיות של כל אחד מהמרכיבים ולאחר מכן העברת הקונטקסט הרחב הזה הן למנחה הלימוד מבוסס הסימולציה והן לשחקן המקצועי יכולות לסייע לתמוך בחוויית הלימוד האותנטית של המשתתפים.

 

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya