שימוש בדפי עבודה בחינוך הקדם יסודי: דילמה עבור גננות וסטודנטיות

Şimşek, Z. C. (2023). Worksheets in Early Childhood Education: A Dilemma for Teachers and Pre-Service Teachers. International Journal of Educational Research Review, 8(3), 459–474. https://doi-org/10.24331/ijere.1233127

האם וכיצד לחלק דפי עבודה בגני הילדים?

חלוקת דפי עבודה בגיל הרך אינה מתאימה בכל המקרים, ויש להשתמש בהם בדרכים יעילות ומושכלות:

שקלו לחלק לכל לומד דף עבודה מותאם לרמתו, תחומי עניינו ומטרותיו

נסו להדפיס דפי עבודה יצירתיים, מסקרנים, משחקיים, צבעוניים ומלהיבים

דפי העבודה צריכים לשמש כתוסף למערך השיעור, ולא כתוצר מרכזי

השתדלו שדפי העבודה יפעילו במקביל את חושי הראייה, המישוש והשמיעה

שלחו את הילדים עם דפי עבודה כשיעורי בית, עודדו את ההורים לקחת חלק בלמידה, הבהירו להורים את תפקידם ובקשו מהם משוב

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא חינוך קדם-יסודי

אוריינות שפה בגיל הרך

רכישת שפה בגיל הרך מצריכה פיתוח מודעות פונולוגית, הכרת השפה, זיהוי אותיות, הרחבת אוצר מילים, ולבסוף קריאה וכתיבה. בעבר, היה נהוג להמתין לגילאי 7-6 כדי ללמד קרוא וכתוב. אולם, כיום מצביעים מחקרים על איחור תקשורתי בקרב אלו המתחילים ללמוד לקרוא רק בבית הספר היסודי ולא נערכים לכיתה א' מבעוד מועד. למעשה, הוראת אוריינות שפה בגילאי 5-4 עשויה לנבא הצלחה פדגוגית ואקדמית, כתיבה חפה משגיאות וכושר התנסחות משובח.

כל אלו מובילים מערכות חינוך קדם-יסודיות לטשטש את הגבולות בין גן הילדים לבין בית הספר היסודי (בדומה למודל האמריקאי-קנדי בו גן החובה הוא הכיתה הראשונה בבית הספר היסודי) ולהפוך את גן החובה למוסד קדם-בית ספרי. בד בבד, מפקחות וגננות תרות אחר דרכים להנחיל ולהעצים אוריינות שפה בגן הילדים, וכפועל יוצא מכך גובר השימוש בדפי עבודה ובתרגילי כתיבה, קריאה ושרטוט. מבחינה מסוימת, תופעה זו מגדירה מחדש את מהותם ותפקידם של גני הילדים והופכת אותם לסביבות למידה הישגיות, מלחיצות ותחרותיות יותר. 

דפי עבודה בחינוך הקדם-יסודי: כדאי או לא?

הדעות חלוקות לגבי דפי עבודה בגיל הרך ומערכות חינוך רבות אינן ממליצות על חלוקתם בגן או כשיעורי בית. בהקשר זה, ישנם חוקרי חינוך הסבורים כי עבור גילאי 5-4 עבודה עם עיפרון ודף הינה סתמית, פסיבית, חד-גונית וא-משחקית. זאת, בהשוואה לעבודה עם חומרים כמו: אותיות קשיחות, בדידים, מדבקות, חרוזים, מגנטים, משחקי קופסה, משחקי מחשב, ספרים, פאזלים, קוביות או קלפים.

אף על פי כן, גננות רבות, שעבודתן מאופיינת באוטונומיה רבה, מורידות מהאינטרנט דפי עבודה וטוענות כי אלו מעסיקים את הילדים היטב. לטענתן, זוהי אחת הדרכים היחידות להגיע פרטנית לכל לומד באותו זמן. שכן, במשחקים כיתתיים או פעילויות קבוצתיות חלק מן התלמידים לא בא לידי ביטוי או נדחק הצידה. כמו כן, מדובר במשימה פדגוגית שקטה, שחושפת את הילדים לעבודה עם דף ועיפרון ומצריכה מעט אנרגיה יחסית מהצוות החינוכי.

מתודולוגיה

מחקר איכותני זה בחן את העמדות של 30 גננות ו-30 סטודנטים להוראת הגיל הרך בנוגע לחלוקת דפי עבודה בגן הילדים באמצעות ראיונות עומק. בין היתר, המשתתפים השיבו לשאלות הבאות:

 1. מה דעתך לגבי חלוקת דפי עבודה בגן הילדים?
 2. האם אתה מחלק דפי עבודה בשגרת העבודה?
 3. תאר לנו כיצד מתנהל הגן בזמן שמחולקים דפי עבודה.
 4. לאילו יתרונות, הזדמנויות, חסרונות או מגבלות שמת לב על רקע חלוקת דפי העבודה?
 5. האם דפי העבודה מניעים ילדים למעורבות או מפיחים בהם מוטיבציה?
 6. מהו היחס של הממונים עליך לחלוקת דפי עבודה בגן הילדים?

ממצאים וניתוח

הן גננות והן סטודנטים להוראה נוטים לחלק דפי עבודה ורואים בהם אמצעי להכנה לכיתה א'. מבחינתם, המטרות המרכזיות של דפי העבודה הם:

 1. ללמד נושא מסוים;
 2. ליישם מערך שיעור המצריך האזנה ורישום;
 3. לחשוף לומדים לאותיות, מילים ומספרים;
 4. לתרגל אחיזה בעיפרון, טוש או מכחול;
 5. לחזק מוטוריקה עדינה, דיוק ושימת לב לפרטים;
 6. להעריך התקדמות של ילדים.

מנגד, היו מרואיינים שמיאנו, או מיעטו, לחלק דפי עבודה בגן הילדים מתוך תפיסה ששיטת הוראה זו מקצינה את ההבדלים ההתפתחותיים בין הילדים, סודקת את הביטחון העצמי של הילדים המתקשים, מונעת מהם חופש תנועה ומבטלת את האספקט המשחקי – בשל הריתוק לשולחן העבודה. חלקם אף העיד שרמת הפיקוח מורה להם להמעיט בחלוקת דפי עבודה או להימנע ממנה.

היו גם גננות וסטודנטים אשר השתמשו בדפי העבודה כמטלות בית, מתוך שאיפה לעודד מעורבות הורית, לשתף את ההורים בתהליך החינוכי, לחזור על החומרים הנלמדים ולהטמיעם בזיכרון. שכן, כידוע, להורים תפקיד קריטי בפיתוח כישורי ההבעה, הקריאה והכתיבה של הילדים. עם זאת, חלקם "זכו" לפידבק שלילי מההורים שהלינו כנגד ציפיות לא ריאליות, סברו (בשוגג) כי תהליכים חינוכיים בגן נעשים רק על גבי נייר וטענו כי אין צורך בשיעורי בית בגיל הרך.

דיון ומחקר עתידי

הדרך לאוריינות קריאה מתחילה הרבה לפני מגע הילד עם עיפרון, דף וחוברות למידה, והיא צריכה להתחיל בגן הילדים באמצעות משחקים, סיפורים ופעילויות. לכן, חשוב להסתכל על החינוך לגיל הרך באופן הוליסטי, כזה המערב את כלל הגורמים המעורבים, ולא תולה את מלוא האחריות בגננות. לשון אחרת, רצוי, במחקרים עתידיים, לבחון את תפקידם, מקומם ותרומתם האפשרית של מפקחים, חוקרי חינוך, נציגי רשויות מקומיות, מחנכי כיתות א' והורים בתהליכים פדגוגיים שמתבצעים, או לא מתבצעים, בחינוך הקדם-יסודי. לבסוף, ברמת הפרקטיקה, חשוב למצוא דרכים לשלב בין דפי עבודה ולמידת קרוא וכתוב לבין למידה-מבוססת-משחק.

  עדיין אין תגובות לפריט זה
  מה דעתך?
yyya