visuwords – מילון גרפי מקוון המתאים לשימוש בהוראת השפה האנגלית.


באמצעות הכלי  המתוקשב visuwords ניתן לחפש הקשרים רלוונטיים עבור מילה ספציפית – מילים נרדפות, מושגים ועוד, כאשר התוצאות ממוינות לפועל, תואר וכו'.

לאחרונה פותח ע"י מינהל מדע וטכנולוגיה במשרד החינוך מדריך עזר לשימוש ביישום של visuwords .

מקור וקרדיט : "אפרת מעטוף , בלוג כלים קטנים גדולים"

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya