שימוש בפורטפוליו בפרויקט כתיבה כדי להקנות כישורי חשיבה ביקורתית

Mulnix, J. and  Mulnix, M. (2010). Using a Writing Portfolio Project to Teach Critical Thinking Skills, Teaching Philosophy, 33, 1, 27-54

 

עיקרי הדברים:

 • פרויקט תיק הכתיבה הוא סדרה של תשע מטלות כתיבה בסדר עולה של קושי, המובילות את התלמידים לכתיבת עבודה המציגה טענה-מרכזית
 • הנושאים לעבודה נבחרים ממאגר של מחלוקות אקטואליות, המוכרות היטב לתלמידים, במטרה להעניק לתלמידים את היכולת להטיל ספק ולבחון בביקורתיות טיעונים שונים
 • לאחר סיום הפרויקט, רוב התלמידים מזהים טוב יותר ליקויים בכתיבתם שלהם, כגון היעדר עקביות וחוסר-שלמות
 • במהלך הפרויקט משתפרות מיומנויות הכתיבה וההנמקה באופן משמעותי, למשל יכולתם של התלמידים לארגן את המאמר במבנה לוגי המקשר בין הנחות, מסקנות ביניים ומסקנות
 • משתפרת גם היכולת להבחין בין עיקר וטפל ולוותר על קטעים מיותרים. כל מטלה בפרויקט מעוצבת באופן שיסייע לתלמידים להיות משכנעים ובהירים יותר

 

במאמר זה מציגים המחברים כלי אפקטיבי לסייע לתלמידים ללמוד וליישם מיומנויות כתיבה, הנמקה וחשיבה ביקורתית. פרויקט תיק הכתיבה שלהם (writing portfolio project) הוא סדרה של תשע מטלות כתיבה בסדר עולה של קושי, המובילות את התלמידים לכתיבת עבודה המציגה טענה-מרכזית (argumentative paper). סדרת המטלות מתוכננת במטרה להציג, לחזק ולתרגל כישורי הנמקה.

למאמר המלא

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא כתיבת עבודת חקר

הנושאים לעבודה נבחרים ממאגר של מחלוקות אקטואליות, המוכרות היטב לתלמידים, במטרה להעניק לתלמידים את היכולת להטיל ספק ולבחון בביקורתיות טיעונים שונים, לזהות מתי הם בלתי תקפים. כך יפתחו התלמידים חשיבה ביקורתית, וקשה יהיה לגרום להם להאמין בטיעונים בלתי רציונליים או בלתי מבוססים.

לאחר סיום הפרויקט, רוב התלמידים מזהים טוב יותר ליקויים בכתיבתם שלהם, כגון היעדר עקביות, בלבול וחוסר-שלמות.

במהלך הפרויקט משתפרות מיומנויות הכתיבה וההנמקה באופן משמעותי, למשל יכולתם של התלמידים לארגן את המאמר במבנה לוגי המקשר בין הנחות, מסקנות ביניים ומסקנות סופיות באופן גלוי וברור. משתפרת גם היכולת להבחין בין עיקר וטפל ולוותר על קטעים מיותרים. כל מטלה בפרויקט מעוצבת באופן שיסייע לתלמידים להיות משכנעים ובהירים יותר.

מרכיבי החשיבה הביקורתית

במאמר זה מוגדרים מרכיבי החשיבה הביקורתית ברשימה הבאה:

 1. הנמקה תקפה.
 2. זיהוי הנחות ומסקנות.
 3. זיהוי יחסי הסקה בין היגדים (statements).
 4. הבנה מדוע צורות מסוימות של הסקה מקובלות ואחרות לא.
 5. הבנה מה ייחשב לראיה בעד או נגד אמונה / היגד מסוימים.
 6. הבחנה בין אמונה סובייקטיבית לבין אמונה שמבוססת על ראיות.
 7. פרשנות של דברי אחרים לפי עקרון החסד.
 8. יכולת להעריך אמינות של מקורות.
 9. יכולת לשאול שאלות הבהרה והשלמה מתאימות.
 10. יכולת לפתח תיאוריה ולהסביר כיצד מידע נוסף ישפיע עליה.
 11. פתיחוּת לאפשרות של קבלת ראיות חדשות ורלוונטיות לעמדה.

 

חשיבות המטה-קוגניציה

חשיבה זהירה דורשת מודעות מטה-קוגניטיבית לתהליך החשיבה, כלומר מעורבות פעילה בתהליך ההנמקה. כדי להכשיר אנשים בעלי חשיבה ביקורתית לא מספיק לציידם בידע עובדתי, וחייבים להקנות להם מערכת של כישורים שאותם מתרגלים ומיישמים בדרך מודעת. חשיבה ביקורתית טובה פחות קשורה בשאלה מה אנחנו חושבים (תוכן), ויותר ביכולת להסביר לעצמנו ולאחרים מדוע אנו חושבים זאת.

כישורים נלמדים, או ליתר דיוק נרכשים, באמצעות תרגול, בדרך ישירה למדי. דרך זו כרוכה במידול המיומנות, יישומה, מתן משוב על הביצוע ומידה כלשהי של כישרון. בהקשר הזה, אין תחליף לתרגול ממושך, חוזר ונשנה.

יש ראיות לכך ששיפור אמיתי במיומנויות דורש כי התלמידים ילמדו את התיאוריה של חשיבה ביקורתית. עליהם ללמוד את השמות של דפוסי טיעון ושל כשלים לוגיים כדי להיות חושבים ביקורתיים מצליחים יותר. אחרי הכל, חשיבה ביקורתית היא רכישה של יכולות אינטלקטואליות; ובשלב מסוים בתהליך פיתוחה של יכולת, לא ניתן עוד להתקדם באמצעות תרגול-בלבד, ויש צורך להבין את התיאוריה שעומדת בבסיס היכולת. חייבים להבין מדוע צורה מסוימת של הנמקה היא בכלל מקובלת ותקפה. לדוגמה, שחקן גוחף מתחיל יכול לקרוא מאמר שמסביר כיצד לחבוט בכדור בלי שהקריאה תשפר אותו. עם זאת, לאחר תרגול שהביאו לרמה בינונית, קריאת התיאוריה והבנתה יכולות לשפרו עוד יותר, ולהביאו לרמה גבוהה. לכן, פרויקט הכתיבה המתואר במאמר זה כולל תרגול מעשי והוראת תיאוריה כאחד. זאת באופן שמאפשר לתלמידים להבין גם מהם המרכיבים של טיעונים טובים, וגם כיצד ליישם את הידע הזה באמצעות זיהוי וניסוח של טיעונים תקפים. החלק המעשי, כמו ברכישת מיומנות בכל תחום, כולל תרגולים חוזרים ונשנים. החזרה היא קריטית.

פורטפוליו הכתיבה, הערות כלליות:

יש להתאים את המטלות לקורס ולתוכנית הלימודים הספציפית.

המטלות כוללות מרכיבים משמעותיים של למידה עצמית ותיקון עצמי, שני מרכיבים חשובים במיומנויות המאה ה-21 שעל מערכת החינוך להקנות לבוגריה.

למרות הזמן המוקדש לה, הוראת הכתיבה והחשיבה הביקורתית אינה גורעת מכמות התוכן הנלמד, משום שהיא משפרת את יכולות ההבנה, ההנמקה, ההפרדה בין עיקר לטפל, זיהוי טיעונים בלתי-תקפים, זיהוי מבנה טיעון ומיפוי טיעונים. כל אלה נלמדים אגב ותוך כדי הוראת חומר הלימודים בהתאם לנושא הקורס או מקצוע הלימוד: היחס בין התוכן הנלמד לבין טכניקות החשיבה והכתיבה הוא היחס שבין חומר לצורה.

יש לשמור כל מטלה כתובה בקורס בקלסר. מטלות שיוגשו באיחור לא יתקבלו.

יש להסביר לתלמידים למה נועדה כל מטלה, איזו מיומנות בדיוק היא נועדה להקנות להם.

יש לפרט את מועד ההגשה, גודל האות, סוג האות, ולדרוש רווח כפול בין השורות (שמקל על הבודקים לתת הערות).

 

משימה 1: הביעו את דעתכם

הצג עמדה בארבע או חמש פסקאות באחד הנושאים הבאים, ובסס אותה:

 1. אפליה מתקנת.
 2. הסביבה.
 3. שפע ועוני.
 4. זכויות בעלי-חיים.

אין צורך להשקיע בליטוש הדברים. המטרה היא להעלות מחשבות ראשוניות. בהמשך הסמסטר נעבוד על זיקוק ועידון העמדה: סגנון, דקדוק וכו'. בחרו בנושא שהכי מעניין אתכם, מכיוון שתכתבו עליו לאורך כל הסמסטר.

כותרת המשימה, "הביעו את דעתכם", נוסחה בהתאם למטרתה: לסייע לתלמידים להבחין בין עמדה המבוססת על ראיות והיגיון (עמדה שנבחנה בקפדנות בצורה ביקורתית) ובין עמדה סובייקטיבית. היא מסייעת גם לקבוע את רמתו הנוכחית של התלמיד.

 

מטלה 2: הציגו את עמדתכם בצורה של טיעון

 1. זהו את המסקנה העיקרית של מה שכתבתם במטלה 1, והדגישו אותה. לאחר מכן, זהו את ההנחות המרכזיות שתומכות במסקנתכם והדגישו רק את החלקים האלה בטקסט המקורי שלכם, וסמנו אותם באותיות ה'1 (הנחה 1), ה'2, ה'3 וכן הלאה.
 2. בדף נפרד, בנו מחדש את הטקסט שלכם במתכונת של הנחה/מסקנה בלבד. (ודאו שכל הנחה כוללת רק קביעה אחת). בדקו האם ההנחות שלכם תומכות באופן ישיר במסקנה, או שהן תומכות דווקא בהנחות האחרות.
 3. קבעו האם יש הנחות בלתי-מבוטאות, סמויות, השייכות לטיעון שלכם, אך לא הופיעו בטקסט המקורי שחיברתם במסגרת מטלה 1. הוסיפו אותן עכשיו וציינו "נוספו" בסוגריים.

 

מטלה 3: שכתוב המאמר

ארגנו את המאמר באופן הבא:

משפט הנושא בכל פסקה צריך להיות אחת מההנחות המרכזיות שזוהו במטלה הקודמת.

מספר הפסקאות צריך להיות שווה למספר ההנחות.

המשפטים הנוספים בכל פסקה צריכים לכלול משפטי הסבר, מעבר, סיכום וכן לכלול ראיות ונתונים התומכים בטענה המרכזית.

הנחות-תומכות צריכות להופיע באותה פסקה שבה מופיעה ההנחה המרכזית שבה הן תומכות.

הנחות מרכזיות סמוכות (הקשורות זו בזו) צריכות להופיע בפסקאות עוקבות.

הנחות מרכזיות עצמאיות צריכות להיות מוצגות ככאלה, תוך שימוש במונחים כמו "סיבה נוספת / סיבה שלישית מדוע אין להפעיל עונש מוות היא"...)

 

מטלה 4: חשיבה ביקורתית בשיתוף פעולה

במטלה זו קוראים התלמידים את דבריהם של אחרים ומציעים להם הצעות בונות לשיפור כל עמדה. ההנחיה היא לנמק את ההערות ולנסחן בכבוד ובנימוס. על התלמידים לסייע לחבריהם לשפר עד כמה שאפשר את טיעוניהם, ובכלל זה טיעונים בעד עמדות שמציעי ההצעות חולקים עליהן. הציונים יינתנו בהתאם לשאלה עד כמה ההצעות שנתן התלמיד אכן בונות, כלומר כאלה שיש בכוחן לשפר את הטקסטים שהוא הגיב עליהם. על המגיבים לנסות לאתר כשלים בטיעון ולהציע דרך לתקנם. בנוסף הם מתבקשים לאתר משפטים לא מובנים או לא בהירים, ולהציע דרכים כיצד להפכם לנגישים יותר. עליהם לברר אם יש שאלות שנותרו ללא מענה ולהציג לפחות התנגדות אחת שעמדת המחבר חשופה בפניה, וכן את הדרך להשיב להתנגדות אפשרית כזאת.

 

מטלה 5: עידון ודיוק הטיעון

שפרו את העבודה שכתבתם בעזרת ההערות שקיבלתם מחבריכם.

 

מטלה 6: שילוב מקורות חיצוניים

קראו מאמרים רלוונטיים לנושא שלכם וסכמו אותם: אתרו והציגו את הטענה המרכזית או את המסקנה של המאמרים.

בדף נפרד, שחזרו את הטיעון המופיע במקור החיצוני. עִרכו רשימה של הטיעונים במתוכנת של הנחה/ מסקנה. כללו גם הנחות התומכות בהנחות המרכזיות.

 

מטלה 7: יצירת גרסה טובה יותר של המאמר

השתמשו במטלות הקודמות שהגשתם, וצרו גרסה טובה יותר של המאמר שלכם, שעכשיו אמור להיות באורך של 5 עד 7 עמודים. על המאמר לכלול:

 1. טענה או מסקנה ברורה.
 2. שימוש במקורות חיצוניים.
 3. התמודדות עם התנגדות אפשרית לטענת המאמר (העלאת ההתנגדות, והצגת הפרכה שלה).
 4. פסקת סיכום, שמזכירה לקורא את המהלך והמבנה של המאמר.
 5. כותרת למאמר.

 

מטלה 8: ביקורת עמיתים

התלמידים מתבקשים לחבר שני עמודי תגובה וביקורת –  מכבדת, מנומקת ומנומסת – על המאמרים שכתבו חבריהם במטלה הקודמת; כלומר, להעלות התנגדויות, להציג שאלות ולהצביע על סתירות, טעויות וחסרים.

 

מטלה 9: כתיבת העבודה הסופית

השתמשו בהערות שקיבלתם מחבריכם במטלה הקודמת כדי לשפר את הטקסט שלכם, ולהגיש מטלה סופית.

 

רפלקסיה בסיום הסמסטר / שנת הלימודים:

התבוננו בתשע מטלות שהגשתם, וציינו כיצד הטיעון שלכם השתפר לאורך השנה – היו ספציפיים.

האם אתם מרגישים מוכנים יותר לכתוב באופן משכנע וביקורתי? הסבירו כיצד תעשו זאת בעתיד, באילו כלים תשתמשו.

מה היה הדבר החשוב ביותר שלמדת במהלך הכנת המטלות?

  עדיין אין תגובות לפריט זה
  מה דעתך?
yyya