זהותם התרבותית של סטודנטים לחינוך ממזרח ירושלים שלומדים במכללה ישראלית במערב ירושלים

Kakounda-Muallem, Helen. (2022). The cultural identity of Education students from East Jerusalem studying in an Israeli College in West Jerusalem. Journal of the European Teacher Education Network, 48-70

רקע
מחקר זה התמקד בזהות התרבותית של מתכשרים ערבים להוראה ממזרח ירושלים הלומדים במכללה יהודית במערב ירושלים. זהו מצב ייחודי ומחקר ייחודי, במיוחד בהתחשב בחשיפה הקודמת המוגבלת של המתכשרים הערבים, שכן מבחינת רבים מהם מסלול לימודים זה היה חשיפתם הראשונית לתרבות היהודית "האחרת".


לתקציר באנגלית
לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא יחסי ערבים-יהודים

דיון
התלמידים עברו שינויים עמוקים ביחסם לזולת, במיוחד ליהודים. אפשר לומר שהמתכשרים למדו להבחין בין הממסד הישראלי (הרשויות), הנתפס כ"אויב", לבין יחידים, הנחשבים כיום לאנושיים ואף לחברים. המתכשרים אפילו מצאו כמה אלמנטים חיוביים בממסד היהודי. הם הבינו שהחברה הישראלית מגוונת להפליא והחלו להאמין שאפשר לתקשר ולקיים בשלום עם יהודים מסוימים.
הבחנה זו מופיעה בבחירת הניסוח שלהם, כמו התייחסות ליהודים במקום לישראלים, המאפשרת להם להבדיל בין הכוח ה"כובש" (הישראלים), כלומר הקבוצה/הממסד, לבין אנשים פרטיים (יהודים) בהם נתקלו.
נראה שתנאים אופטימליים להתקרבות אכן קיימים במסגרת המכללה, אך לא מחוצה לה. כך, סטודנטים של מזרח ירושלים מפרידים בין אירועי חיי המכללה לאירועים חיצוניים. במסגרת המכללה הם מסכימים לעקרונות כלליים מסוימים החשובים להם באופן אישי, למרות היותם קשורים לממסד הישראלי, כמו העדפה מפורשת למערכת החינוך הישראלית ובכל זאת, הם מגלים חוסר נכונות לבטא את העדפה הזו בגלוי בקרב הציבור הערבי הרחב של מזרח ירושלים.

המלצות
מספר מכללות ואוניברסיטאות בישראל מספקות מסלולי לימוד נפרדים לסטודנטים ערבים ויהודים. מוסדות אלו משקיעים מאמצים רבים ביצירת אווירה שוויונית ומקבלת. עם זאת, החשיפה לתרבויות אחרות צריכה להתבצע באופן יזום, עם פעילויות משותפות, סדנאות, סמינרים ואירועים חברתיים כדי להגביר את ההיכרות בין שתי הקבוצות.
יש להגדיל את מספר השיעורים הקהילתיים המתקיימים לחניכי מורים ערבים ויהודים, ולחשוף אותם זה לתרבויות של זה. אינטראקציה יומיומית כזו עשויה להוביל ליחסים בין אישיים, חמלה, קרבה ואפילו אמפתיה.
מחקרים מראים שקבוצות שונות שלומדות זו לצד זו אינן מספיקות כדי ליצור קרבה אמיתית. קרבה כזו יכולה להיווצר רק באמצעות מאמצים מכוונים לקדם היכרות בין קבוצות, כגון פרויקטים משותפים ולימוד קהילתי. על מכללות ואוניברסיטאות לתמוך במאמצים כאלה.

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya