ללמד גננות לשוחח ביעילות עם ילדים: מערך מחקר ממוקד

Broderick, J. T., Sareh, N., & Aggrey, P. M. B. (2022). Teaching preschool teachers to converse productively with children: A single case design. Early Childhood Education Journal, 51, 1, 1-14

 

כיצד לשוחח עם ילדי הגן?

● הטו אוזן והעניקו לילדים קשב רב;

● השתדלו לא לקטוע שיחות עם ילדים כאשר אלו חפצים לפתח שיחה;

● העניקו לילדים משוב תדיר על פעולותיהם;

● תבלו את השיח בשאלות פתוחות ורלוונטיות;

● נסו לדברר ילדים הנוטים לשתיקות ארוכות;

● זכרו שהגננת משמשת כמודל לחיקוי שפתי ושילדים נוטים לחיקוי והעתקה.

 

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא חינוך קדם יסודי

גננות משוחחות עם ילדי הגן

בשיחה הדבורה גלום הפוטנציאל של ההתפתחות השפתית של הילד ומוכנותו לקריאה בכיתה א'. שיחותיו של הילד עם הגננת, הסייעת או חבריו לגן יכולות להניעו לעצמאות, לחשוף אותו למושגים חדשים, להקנות לו אוצר מילים מורחב, להגביר פרודוקטיביות ומעורבות ולעוררו לסקרנות ולחשיבה מעמיקה.

היכולת להקשיב לילד, לצפות בו מדבר ולשוחח עמו על פעולותיו מצריכה מיומנויות של הבחנה מצד הגננת. באמצעות שיחות אישיות או האזנה לשיחות שמנהל הילד עם חבריו, יכולה הגננת ללמוד על מחשבותיו, תחומי הידע שלו, מגבלותיו וצרכיו, להעניק משוב ולשמש כמודל לחיקוי שפתי. הקשב והמודעות של הגננת יכולים לסייע לה לדעת: מתי לאפשר לילד להוביל את השיח? מתי להתערב? ומתי לאתגר את השיח? לא זו בלבד, הקשבה לשיחות המתנהלות בגן יכולה לעזור בהבנת המבנים החברתיים הגן, בניווט השיח במפגשים, בהעלאת שאלות לדיון ובעידוד מעורבותם של הילדים השקטים.

מתודולוגיה

נערכו תצפיות מצולמות בארבעה גני טרום חובה בטנסי, ארה"ב. זאת, תוך התמקדות בשיחות שמקיימים ילדי הגן לאורך היום עם חבריהם, סייעותיהם וגננותיהם. התצפיות לוו בראיונות עם הגננות לפני ואחרי השיעור ושאלת המחקר הייתה: כיצד שיחות של גננות עם ילדים יכולות לתרום להיבטים הבאים:

 1. תמיכה רגשית;
 2. טיפוח אווירה חיובית בגן;
 3. ניהול, ארגון וסדר;
 4. הטלת משמעת;
 5. קבלת האחר והבנתו;
 6. הקניית תכנים פדגוגיים.

ממצאים וניתוח

אפשר לומר שארבע הגננות משתמשות באופן יעיל במנגנונים שיחתיים לאורך יום העבודה בגן. אולם, הן הפגינו יכולות שונות זו מזו – בעיקר על סמך ניסיונן. כלומר, הגננות הצעירות יותר התקשו להפעיל מנגנונים רטוריים יעילים במיוחד, בעוד שהוותיקות הצליחו, תוך כדי שיחה, להציג ולהסביר מושגים מורכבים, להנחות ילדים ביעילות וברגישות, לגעת בלבם של הילדים ולנחמם. עוד דווח כי ארבע הגננות חשות שלא הוקנו להן כלים תיאורטיים ופרקטיים לניהול שיח בגן הילדים במהלך ההכשרה להוראה וציינו כי הן מעוניינות לצאת לפיתוח מקצועי בתחום זה. 

כיצד לשוחח עם ילדי הגן?

כאמור, מבחינה פרקטית, החוקרות ממליצות על ההתנהלויות הבאות במהלך השיחות והאינטראקציות עם ילדי הגן:

 1. הטו אוזן והעניקו לילדים קשב רב;
 2. השתדלו לא לקטוע שיחות עם ילדים כאשר אלו חפצים לפתח שיחה;
 3. העניקו לילדים משוב תדיר על פעולותיהם;
 4. תבלו את השיח בשאלות פתוחות ורלוונטיות;
 5. נסו לדברר ילדים הנוטים לשתיקות ארוכות;
 6. זכרו שהגננת משמשת כמודל לחיקוי שפתי ושילדים נוטים לחיקוי והעתקה.

בתוך כך, במהלך שיחה עם ילד, חשוב להקדיש לו זמן ולאפשר לו לעצור ולחשוב על מילותיו ומשפטיו. שכן, ההפוגה הזו יכולה לשמש כתהליך מנטלי אשר מסייע לסדר את המחשבות, לבנות נימוקים וטיעונים, להתאמן ברטוריקה של שכנוע, להתבטא בצורה מגוונת ואף לשאוף לנהל שיח בוגר.

  עדיין אין תגובות לפריט זה
  מה דעתך?
yyya