Teach First – תוכנית הכשרת המורים הניסיונית הבריטית זוכה להערכה

מקור:
 
האם תוכניות הכשרת מורים חדשניות כמו תכנית Teach First אכן יש בה כדי להשביח את המורים הטובים ( תכנית הכשרת מורים חדשנית באנגליה המציבה את המורים, בוגרי האוניברסיטה בעלי הפוטנציאל ללמד בבתי ספר תיכוניים עוד לפני ההכשרה התיאורטית) או יש לשאוף להרכב אחר של חשיפה והתמודדות?
הרציונאל של  תכנית ההכשרה Teach First הוא שיש "לזרוק את פרחי ההוראה למים" עוד בטרם למדו לשחות באופן תיאורטי.  על פי הערכה מסכמת של רשות ההערכה הבריטית Ofsted תכנית ההכשרה הנסיונית Teach First אכן הצליחה לאתר ולגבש מורים איכותיים לבתי הספר בבריטניה.
עם זאת , ממצאי ההערכה של Ofsted מצאו גם כי רמת ההנחיה והתמיכה בפרחי ההוראה שהחלו ללמד כבר בשנה הראשונה לא הייתה מספקת , אבל בכללותה התכנית הצליחה לאתר מורים איכותיים יותר מתוכניות הכשרה אחרות. אין להתעלם מכך שיוזמי התכנית איתרו מראש מועמדים בוגרי אוניברסיטאות בעלי מוטיבציה גבוהה מאד כבר מהתחלה.  בתכנית הניסיונית השתתפו 202 פרחי הוראה שהוצבו ב-28 בתי ספר בלונדון ובצפון המדינה.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya