התנגדות של תלמידים ללמוד אבולוציה וכיצד יכולה לסייע השתלמות רלוונטית

Siani, M., Stahi-Hitin, R., & Yarden, A. (2022). Student opposition to learning evolution and How teachers deal with this following a teacher training course. Journal of Science Teacher Education, 33, 7, 764-785

המלצות אופרטיביות לשילוב הוראת אבולוציה במשרד החינוך

● ההשתלמות ללמד אבולוציה – למה ואיך? יכולה להעניק למורי ביולוגיה ומדעים ידע, כישורים וכלים שמסייעים להם לעמוד בתבונה בפני התנגדויות של תלמידים, לסייע להם להבחין במורכבויות, לחשוף בפניהם תגליות מעניינות ולעורר אותם לחשיבה

● קורס בנושא הוראת אבולוציה צריך להיות חלק מתוכנית ההכשרה להוראת מקצוע הביולוגיה בפרט והמדעים בכלל

● אפשר וראוי לשלב במקצועות הביולוגיה והמדעים יחידת לימוד בנושא אבולוציה, כבר בשלב החינוך היסודי המאוחר (כיתות ה'-ו') או העל-יסודי המוקדם (כיתות ז'-ח')

● כדי ללמד אבולוציה באופן אמין ויעיל, ובפני תלמידים דתיים, חשוב מאוד לעודד מחקר ניסויי בכיתה, להקים מעבדות בית ספריות, להבהיר שמדובר בהסתכלות תיאורטית, לוודא שהתלמידים מכירים מושגים מדעיים בסיסיים ולארגן פעילויות העשרה פנים וחוץ-כיתתיות

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא הוראת ביולוגיה

מורי ביולוגיה ומדעים מחשיבים הוראת אבולוציה כמטלה מאתגרת וטעונה, כאשר רובם ככולם מדווחים על התנגדויות נחרצות של תלמידים לתורת האבולוציה, בעיקר על בסיס אמונה דתית. בהקשר זה, מודים המורים שהם משוועים לאינפורמציה נוספת, לכלים פדגוגיים ותיאורטיים ולמשאבים מתאימים כדי ללמדה ואף מוכנים ומעוניינים להשקיע זמן, מאמץ ומשאבים לשם כך (Hawley & Sinatra, 2019; Siani & Yarden, 2021).

הכשרה להוראת אבולוציה

יהיה זה שגוי להניח כי מורי ביולוגיה, ולו המוכשרים והבקיאים ביותר, מצוידים במספיק ידע כדי להמחיש, לשכנע ולהנחיל לתלמידים דתיים רעיונות כמו אבולוציה, ברירה טבעית ומדעי הטבע. הרי, כיום, תיאוריית האבולוציה האנושית נכללת כנספח קצרצר בלבד בתוכניות הלימודים היסודיות והעל-יסודיות בישראל, בארה"ב ובמדינות נוספות (Israeli Ministry of Education, 2016; Sickel & Friedrichsen, 2013)

מתודולוגיה

14 מורי ביולוגיה, רובם מהחינוך העל-יסודי בישראל, צלחו השתלמות באורך 30 שעות בשם: ללמד אבולוציה – למה ואיך? בין המשתתפים, שבעה מלמדים בבית ספר ממלכתי-יהודי, שניים בממלכתי-דתי וחמישה במגזר הערבי. על רקע זה, שאלות המחקר הן:

  1. כיצד מורי הביולוגיה חווים התנגדויות של תלמידים להוראת אבולוציה?
  2. כיצד מורי הביולוגיה מתמודדים עם ההתנגדויות האלו – לפני ואחרי ההשתלמות?

ממצאים ודיון

עם תחילת ההשתלמות, כל 14 המורים ציינו שהם נתקלים בהתנגדויות מצד תלמידים, בעיקר על בסיס אמונה דתית. בתוך כך, הם דיווחו על דרכי התמודדות נבדלות. רובם הסתמכו בטיעוניהם על ראיות מדעיות בלבד. ואילו, מקצתם ניסה להפריך את המיתוסים הדתיים או ויתר מראש על דיון מתוח ונפיץ.

עוד עולה כי הוראת האבולוציה בישראל מהווה נושא טעון אשר משקף ניגודים וקונפליקטים פנים-מערכתיים מהותיים. כך ,למשל, המרכז הארצי למורי ביולוגיה ומדעי הסביבה ממליץ למורים לא לדון בהיבטים דתיים-תאולוגיים ולא לנסות להפריך מיתוסים תנ"כיים. אלא, לדבוק בטיעונים מדעיים-אמפיריים בלבד. אבל, מורים רבים טוענים כי בזמן אמת לא ניתן להתחמק מדיונים באמונות דתיות ובהשפעות תרבותיות  ועממיות שורשיות. שכן, התעלמות כזו עלולה לפגוע בקהילות מסוימות ולדכא ריבוי דעות או חשיבה ביקורתית. לפיהם, יש לגלות רגישות כלפי דבקות דתית וראוי ללמד אבולוציה מתוך הבנה של עולם הדת, הכרה בקונפליקט ההיסטורי של הדת מול המדע והתאמת ההסברים לנרטיבים הממלכתיים. 

השלכות והצעות

ראשית, יש להודות כי אין בכוחה של השתלמות בת 30 שעות לגשר על מתחים ופערים היסטוריים-פילוסופיים בין דת לבין מדע. עם זאת, ההשתלמות יכולה להעניק למורים ידע, כישורים וכלים שמסייעים להם לעמוד בתבונה בפני התנגדויות של תלמידים, לסייע לתלמידים להבחין במורכבויות, לחשוף בפניהם תגליות מעניינות ולעורר אותם לחשיבה. מכאן, יתכן שקורס ארוך ומקיף יותר יכול להעניק למורים ידע נוסף, לחזק את ביטחונם העצמי, לבנות את זהותם המקצועית ולפוגג את ההתנגדות ביעילות.

אפשר וראוי לשלב במקצועות הטבע, הביולוגיה או המדעים יחידת לימוד בנושא אבולוציה, כבר בשלב החינוך היסודי המאוחר (כיתות ה'-ו') או העל יסודי המוקדם (כיתות ז'-ח'). יחידת לימוד כזו תוכל להציג את תיאוריית האבולוציה ולהתייחס לקונפליקט בין הדת לבין המדע, תוך התחשבות ברגישויות אפשריות בבחינת הדת היהודית ומורשתה. כך, התלמידים יוכלו לקחת חלק בפעילויות משותפות, להיחשף לגישות של מדענים, פילוסופים ורבנים בנוגע לאבולוציה וליישב בתודעתם את הקונפליקט הדתי-מדעי הנידון.

רשימת המקורות

Israeli Ministry of Education. (2016). Biologia: Tochnit halimudim lemitnachim [Biology curriculum, 10th to 12th grade]. https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/biologya/chativaelyona/biologypedagogy/curriculum-specialize/

Hawley, P. H., & Sinatra, G. M. (2019). Declawing the dinosaurs in the science classroom: Reducing Christian teachers’ anxiety and increasing their efficacy for teaching evolution. Journal of Research in Science Teaching, 56(4), 375–401. https://doi.org/10.1002/tea.21479

Siani, M., & Yarden, A. (2021). I think that teachers do not teach evolution because it is complicated: Difficulties in teaching and learning evolution in Israel. International Journal of Science and Mathematics Education. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s10763-021-10179-w

Sickel, A. J., & Friedrichsen, P. (2013). Examining the evolution education literature with a focus on teachers: Major findings, goals for teacher preparation, and directions for future research. Evolution: Education and Outreach, 6(1), 23–38. https://doi.org/10.1186/1936-6434-6-23


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    משיח שהיה בקבוצה קטנה של מורי מדעים. הפתרון שהוצע , הוא ( לאו דווקא בענייני אבולוציה) שהראיה האמונית היא שהעולם נברא באופן מכוון. יחד עם זאת , אין לנו תמיד תשובה והסבר לתופעות שונות. לכן, ההצעה היא להמשיך לחקור כדי להבין את התופעות, מתוך הנחה שיש להן סיבה ( אלוהית -לא ידועה לנו). כאן, אם הבנתי נכון , נעשית הפרדה בין סיבה( לא ידועה -אמונית) לבין חקר התופעה( בשיטה המדעית). הנימוק המוסרי לגישה זו, הוא חינוכי. המורה הוא המחנך המשני , ההורה המפקיד את ילדו בידי המחנך, סומך על המורה שלא יסתור את ערכי הבסיס( במקרה זה, את האמונה מבית) שההורים רוצים שיתחזקו אצל התלמיד-ילדם.

    פורסמה ב 22/11/2022 ע״י שלומית אלפנבאום
    מה דעתך?

Israeli Ministry of Education. (2016). Biologia: Tochnit halimudim lemitnachim [Biology curriculum, 10th to 12th grade]. https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/biologya/chativaelyona/biologypedagogy/curriculum-specialize/

Hawley, P. H., & Sinatra, G. M. (2019). Declawing the dinosaurs in the science classroom: Reducing Christian teachers’ anxiety and increasing their efficacy for teaching evolution. Journal of Research in Science Teaching, 56(4), 375–401. https://doi.org/10.1002/tea.21479

Siani, M., & Yarden, A. (2021). I think that teachers do not teach evolution because it is complicated: Difficulties in teaching and learning evolution in Israel. International Journal of Science and Mathematics Education. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s10763-021-10179-w

Sickel, A. J., & Friedrichsen, P. (2013). Examining the evolution education literature with a focus on teachers: Major findings, goals for teacher preparation, and directions for future research. Evolution: Education and Outreach, 6(1), 23–38. https://doi.org/10.1186/1936-6434-6-23

 

yyya