SIMSCHOOL – מערכת סימולציה ממוחשבת להוראה בארה"ב

 SIMSCHOOL היא מערכת סימולציה ממוחשבת חדשנית אשר באמצעותה מורים ופרחי הוראה בארה"ב יכולים להתנסות בהוראה (משחקי תפקידים מבוססי וידאו) ולקבל משובים מיידיים.

המערכת מדמה בצורה ממוחשבת מצבי למידה אופייניים של כיתת לימוד בארה"ב ומשפרת מיומנויות הוראה של מורים. המערכת הממוחשבת כוללת סרטי וידאו המתארים מקרים שונים בכיתה:

המורה יכול לבחור בין סביבות הוראה שונות: אורבני, פריפריה או כפרי, וע"פ הבחירה התוכנה מארגנת את התנאים הדמוגרפיים של הכיתה (בארה"ב יש לכך משמעות גדולה מבחינה אתנית, סוציו-אקונומית וכו')

 

הסימולטור אפילו מדמה התנהגויות של תלמידים – רמת הריכוז, הפרעות בכתה, השתתפות בשיעור.

לוח מחוונים מספק למורה משוב ותמונת מצב תמידית לגבי רמת הלמידה – אם המורה בחר לתת מטלה קלה מדי תלמידים ישתעממו ורמת הלמידה יורדת, אם המטלה קשה מדי – התלמידים מתוסכלים.

כל זאת במגבלות זמן של שיעור, ועל המורה להקפיד על תכנון השיעור והתאמה של החומרים לרמת התלמידים.

בנוסף מציעה המערכת הממוחשבת גם מנגנון ליצירת תלקיט ממוחשב (פורטפוליו). לפרויקט מייעצים כמה מומחים נודעים בארה"ב ביניהם ד"ר עידית הראל מייסדת חברת MaMaMedia. Read ו-Dr. Chris Dede מביה"ס לחינוך באוניברסיטת הרווארד. מנהל הפרוייקט הוא David Gibson, המרכז צוות של אנשי חינוך, פדגוגיה ומתכנתים במדינת ורמונט בארה"ב.

למידע נוסף:

http://www.eschoolnews.com/cic/necc/blog/2005/06/000988.php

http://onlineeducators.blogspot.com/2006/03/simschool.html

ראו גם הרצאה שניתנה בנושא בכנס   NECC2006 האחרון בסן דיאגו , ארה"ב.

http://center.uoregon.edu/ISTE/NECC2006/program/search_results_details.php?sessionid=12705828


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    לעמי סלנט ולכל קוראי הפורטל – שלום!בשנה שעברה, בעקבות הרעיון של סימסקול, התחיל צוות החשיבה "מדריך פדגוגי בעידן של תקשוב" של מכון מופ"ת להעמיק בנושא של שילוב סימולציות ממוחשבות/מתוקשבות בהכשרת מורים. אנו מזמינות את כל המעוניינים בנושא להצטרף לצוות. בכוונתינו לחקור את הנושא ולפתח מאגר חומרים שישמש בסיס לפיתוח הסימולציה.ניתן ליצור אתנו קשר בדוא"לolzang@macam.ac.ilד"ר אולז'ן גולדשטיין, רכזת הצוות

    פורסמה ב 22/07/2006 ע״י אולז'ן גולדשטיין
    מה דעתך?
yyya