Science 2.0 – שימוש ברשתות חברתיות במחקר האקדמי


הרצאתה המקיפה והמרתקת של שלומית פרי ( מנהלת הספרייה לניהול , מדעי החברה וחינוך באוניברסיטת תל אביב ) בכנס Minerva 2011 . בין הנושאים הנסקרים בהרצאה : מאפייני שימוש ברשתות חברתיות במחקר האקדמי, סוגי רשתות חברתיות מדעיות, שיתוף מחקרי ורשתות חברתיות שיתופיות בתחומי המדע , מאפייני שיתוף בממצאי מחקר ופעילות רשתות חברתיות. בהרצאה נסקרת גם Medhodspace -רשת חברתית בנושא שיטות מחקר שמטרתה לאפשר במה לקהילת החוקרים בכל הקשור לשיטות מחקר.

המצגת המקורית של שלומית פרי

http://www.soclib.tau.ac.il/heb/shlomitpresentation.pdfראה גם :
רשת חברתית בנושאי מחקר


למידה פעילה באמצעות רשות חברתיות: מרצה וסטודנטים להוראה בקהילה מתוקשבת ב"שלובים"


מאגר החוקרים של מכון מופ"ת—תשתית ליצירת רשתות חברתיות ושיתופי פעולה מחקריים


ההשפעה של רשתות חברתיות על נכונותם של סטודנטים לשיתוף יידע במערכת לימוד מקוונת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya