School 2.0 – לקראת חזון ביה"ס העתידי בארה"ב

אולי בהשפעת הגישות הפוסט-מודרניות והאינטרנטיות החל משרד החינוך האמריקאי בחשיבה אסטרטגית חדשה לגבי חזון ביה"ס העתידי. פרויקט סיעור המוחין של משרד החינוך האמריקאי נקרא School 2.0. הכוונה בתהליך גיבוש החזון החינוכי לבתי הספר לשתף את כל גורמי החינוך המקומיים והקהילה החינוכית הקשורה לבתי הספר. תהליך גיבוש החזון החינוכי לביה"ס העתידי אינו מיועד ליחידי סגולה או לבתי ספר מדגימים אלא לכל המורים, התלמידים אנשי החינוך והמשפחות ברחבי ארה"ב. על מנת לתעד את ההשקפות, ההמלצות והתסריטים הוקם לאחרונה אתר אינטרנט חדש המכריז על פרויקט ה- School 2.0. מדובר על אתר מתהווה אשר נועד לארח ולקדם את הדיונים והפורומים בנושא החזון הפדגוגי של ביה"ס העתידי הרצוי, ולתעד את התסריטים הפדגוגיים והטכנולוגיים האפשריים. בסופו של דבר, יוביל תהליך סיעור המוחין לגיבוש מסמך לאומי של חזון חינוכי לו יהיו שותפים בתי הספר עצמם. התהליך הוא עדיין בראשיתו, אך הפרויקט יתוקצב ע"י הקונגרס האמריקאי. היוזמה של משרד החינוך האמריקאי מעוררת עניין בקהילה החינוכית, אך גם מחלוקת בקרב גורמי חינוך שונים.


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    כל הכבוד לעמי סלנט על הידיעה החשובה מאוד שלו. הנהפירוט שלי בעברית ל"בית ספר 2.0". מתוך YNEThttp://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3314196,00.html

    פורסמה ב 18/10/2006 ע״י אשר עידן
    מה דעתך?
yyya