גננות פלסטיניות בישראל ומדיניות חינוך בשפה הערבית

Kassem, A. and Amara, M. (2022). Palestinian kindergarten teachers in Israel and Arabic education policy. Language practice, ideology, and management, DOI: https://doi.org/10.1075/lplp.21041.sha

שאלת המחקר:

מהי מדיניות החינוך הלשוני של ילדי גנים ערביים בישראל?

מתודולוגיה:

על-מנת להשיב על השאלה, מחקר זה בחן שלושה מרכיבים: פרקטיקות לשוניות, אידיאולוגיות לשוניות וניהול לשוני. החוקרים חילקו שאלון ל-509 גננות וערכו ראיון חצי מובנה עם 12 מהן.

ממצאים:

גננות פלסטיניות בגני ילדים ערביים בישראל משתמשות לרוב בשילוב של ערבית ספרותית וערבית מדוברת בהוראה, ומשתמשות במידה מועטה במילים עבריות או זרות. הן מבטאות גישה חיובית כלפי תפקידה של השפה הערבית כשפה חשובה בישראל. הן מאמינות כי חיוני לשלוט בערבית הספרותית, אך נתקלות בקשיים כאשר הן דוברות אותה באוזני הילדים.

בכל האמור בניהול לשוני, הן עורכות פעילויות המסייעות לפתח כישורים בערבית ספרותית, הן עבור עצמן והן עבור הילדים.

נמצא כי יש זיקות גומלין עמוקות בין הרקע של הגננות (דת, סוג היישוב בו הן גרות, ותק, חינוך ומחוז) ובין הפרקטיקה הלשונית, האידיאולוגיה והניהול הלשוני.

המלצות:

חשוב להבנות מדיניות חינוכית מוגדרת היטב בגני הילדים בתחום הערבית הספרותית בהתבסס על ממצאי המחקר.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא השפה הערבית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya