OECD סמני חינוך 2004

מהדורת 2004 של המסמך "מבט לחינוך: סמני OECD" מאפשר למדינות לראות את עצמן לאור ביצועיהן של מדינות אחרות. המהדורה מספקת מגוון עשיר, בר-השוואה ועדכני של סמנים לביצועיהן של מערכות חינוך, המייצגים קונצנזוס של מחשבה מקצועית אודות איך למדוד את מצב החינוך באופן בינלאומי.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya