MOOC – התלהבות מול מציאות (סיכום כנס בנושא)

שיר שוורץ מסקרת בהרחבה וביעילות את הכנס שעסק בקורסי MOOC באוניברסיטה הפתוחה (1/6/14).

מטרת הכנס הייתה להעניק למשתתפים תמונה רב־מימדית של נושא זה, ולבחון את השפעות הגומלין בין נושאים של הוראה, למידה ומודלים עסקיים הקשורים לקורסי MOOC.

כותבת שיר שוורץ בסיכום " יורם קלמן סיים באמירה ש"צונאמי ה-MOOC" שמתרחש לאחרונה מחזק את אנשי הלמידה מרחוק שמאז ומתמיד האמינו במתודולוגיה הזו ועכשיו נהנים מכך שהעולם כולו נסחף אחרי הגל המרשים. עוד הוא אמר שבסופו של דבר מדובר בגורם האנושי שסוחף אחריו את קהל הלומדים- המרצים הטובים והקהילה הלומדת.
אני מסכימה עם האמירה, וחושבת שעתיד החינוך ו MOOC יהלכו יחדיו ללא ספק, אבל חשוב שזה ייעשה בתבונה ומחשבה מעמיקה על ההשלכות, על מנת שלא נטבע בגל הגדול...

קישור לכתבה של שיר שוורץ

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya