חשיבותן של תוכניות הכשרה להוראת תינוקות ופעוטות בגילאי 3-0

Gilken, J., Longley, J., & Crosby, J. (2023). Finding Space for Infants and Toddlers in Early Childhood Teacher Preparation Programs. Early Childhood Education Journal, 51, 2, 333–344. https://doi.org/10.1007/s10643-021-01299-7

עיקרי הדברים:

● ישנם חסמים, קשיים וליקויים משמעותיים בשדה ההכשרה להוראת גילאי 3-0 בארה"ב, ומחוץ לה: מחסור בקורסים אקדמיים בנושא גילאי 3-0, מספר קטן של מקומות פנויים להתנסות מעשית, שיבוץ מאולץ של התנסות מעשית בגילאי 6-3, סגלים אקדמיים ללא מומחים בשכבות 3-0 ועוד;

● מתכשרים להוראת הגיל הרך, ולהוראה בכלל, מעידים כי עצם המפגש וההתנסות עם תינוקות ופעוטות עשוי להניעם לבחור לחנך את חתך גיל זה ואף לדבוק במסלול קריירה זה לאורך החיים;

● לרוב, מטפלות וגננות של גילאי 3-0 מקבלות שכר נמוך יחסית, מתקבלות על פי עמידה בתנאי סף נמוכים במיוחד ונתפסות כבעלות סטטוס חברתי-מקצועי נמוך.

עקרונות בסיסיים בהוראת גילאי 3-0

מכיוון שלתינוקות ופעוטות יש צרכים נבדלים, תוכניות לימודים להוראת גילאי 3-0 צריכות להתבסס על העקרונות הבאים:

1) בניית וחיזוק מערכת היחסים בין הגננת לבין הפעוטות - ברמת השאיפה, תוכנית הלימודים לגילאי 3-0 בנויה כך שהגננת הראשית מוסמכת לשמש כמודל לחיקוי תנועתי ושפתי, כמטפלת וכמבוגרת האחראית של קבוצת התינוקות או הפעוטות. הגננת אמורה לפתח קשר עמוק עם הפעוטות ולהוות דמות יציבה נוספת בחייהם, מלבד בני המשפחה הגרעינית.

2) תקשורת תדירה והדדית עם הורים והנעתם למעורבות – בגילאים הללו, הקשר בין הגננת לבין ההורים הוא קריטי מכיוון שתינוק או פעוט אינו יכול להביע עצמו במילים או להסביר ולדברר את צרכיו, אלא אם כן הגננת משוחחת בתדירות עם ההורים. לכן, ההורים והגננת, בכוחות משותפים, יכולים לבנות תוכנית התקדמות אישית מותאמת, להכיר את ערכיו ועולמו התרבותי של הפעוט ולשפר את התקשורת.

3) יצירת סביבה בטוחה, רגישה, בריאה והיגיינית – הסביבה בה שוהים הפעוטות הינה משמעותית ביותר משום שהם זקוקים למרחב בו הם רשאים להתנועע ולחקור בבטחה ובחופשיות. רצוי שהמרחב יסקרן את הפעוטות, יכיל גירויים חושיים ומוטוריים, ייצג את התרבות הקהילתית ותהיה נוחה להגעה, איסוף ושהייה של הורים במקרה הצורך (Beck, 2013; Christie, 2018).

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא גני ילדים

הוראת גילאי 3-0: תמונת מצב

כיום, יותר מ-50% מכלל התינוקות והפעוטות בגילאי 3-0 בארה"ב שוהים מחוץ למסגרת ביתית בשעות היום. במקביל, גוברת ההבנה כי המטפלות, הסייעות והגננות המלוות את התינוקות והפעוטות בשלוש השנים הראשונות בחייהם מוכרחות לרכוש ידע תיאורטי ופרקטי ומיומנויות כדי לטפל בתינוקות בסבלנות ובתבונה, להניעם להתפתחות מושכלת, לתווך עבורם את העולם ולתקשר ולשתף פעולה עם הוריהם (Center for the Study of Child Care Employment, 2020).

חשוב להבין, עבודה עם תינוקות ופעוטות בגילאי 3-0 שונה בתכלית מחינוך קדם-יסודי (6-3) ומצריכה תמהיל ייחודי של מיומנויות תודעתיות, רגשיות ופדגוגיות. בארה"ב, המצב הוא שב-34 מדינות טיפול בגילאי 3-0 מצריך הוצאת רישיון הוראה. אולם, מחקרים עדכניים מראים כי ישנם אינספור קשיים בירוקרטיים, חלק ניכר מן המעונות מאוישים על ידי עובדים ללא הכשרה ותוכניות ההכשרה להוראה אינן שמות דגש על פסיכולוגיה התפתחותית של תינוק, למידת פעוטות, מערכות יחסים של פעוטות ומציבות את המתכשרים להתנסות מעשית בגני ילדים בגילאי 6-3 (Chu, 2016).

תוכניות הכשרה להוראת גילאי 3-0: אתגרים והזדמנויות

הספרות האמפירית מצביעה על חסמים, קשיים וליקויים בשדה ההכשרה להוראת גילאי 3-0 בארה"ב, ומחוץ לה. למשל, מחסור בקורסים אקדמיים בחתך הגיל 3-0, מספר קטן של מקומות פנויים להתנסות מעשית, שיבוץ מאולץ של התנסות מעשית בגילאי 6-3, סגלים אקדמיים ללא מומחים בשכבות 3-0 ועוד. וחבל שכך, כי עצם החשיפה של מתכשרים להוראה לגילאי 3-0, לא רק שהיא מחדדת את הבנתם לגבי הצרכים ההתפתחותיים של חתך הגיל הזה, אלא גם שהיא מעודדת מתכשרים להוראת חינוך קדם יסודי או יסודי לבחור להמשיך עם גילאי 3-0, ולעיתים לדבוק במסלול קריירה זה לאורך החיים.

מתודולוגיה

מערך מחקר איכותני וכמותני זה פעל בשני שלבים. ראשית, נסרקו ונותחו 786 קטלוגים, סילבוסים ומסמכים רשמיים של 67 תוכניות הכשרה להוראת גילאי 3-0 בארה"ב. שנית, חולקו שאלונים ל-41 סטודנטים להוראת גילאי 3-0. כל זאת, על מנת להשיב על שתי שאלות המחקר הבאות:

  1. כיצד בנויות תוכניות ההכשרה להוראת גננות לגילאי 3-0 בצפון-מזרח ארה"ב?
  2. האם וכיצד גננות יכולות להשתמש בחומרים שלמדו ובכלים שרכשו במהלך ההכשרה להוראת גילאי 3-0?

ממצאים מדאיגים

כוח העבודה המטפל בגילאי 3-0 אינו נתמך מספיק, אם בכלל הוא מוכר, על ידי מוסדות ההכשרה להוראת הגיל הרך בצפון-מזרח ארה"ב. לראיה, במוסדות ההכשרה להוראת הגיל הרך רק 12% מכלל הקורסים מוקדשים לטיפול בתינוקות ובפעוטות, מעטים הם המקומות להתנסות מעשית, חסרים מנגנוני פיקוח, הנחייה וליווי ורוב הסייעות או הגננות נכנסות לגנים מבלי לראות ילד בגיל 3-0.

לא זו בלבד, לרוב, מטפלות וגננות של גילאי 3-0 מקבלות שכר נמוך יחסית לעמיתותיהן במערכת החינוך ומתקבלות על פי עמידה בתנאי סף נמוכים במיוחד. כל הנתונים האלו תורמים לתפיסתן וקיבוען כבעלות סטטוס חברתי-מקצועי נמוך-בינוני ולמסגורן כשמרטפיות בלבד, ולא כנשות חינוך.

המלצות לבניית תוכנית לימודים להכשרה להוראת גילאי 3-0

מממצאי המחקר עולה הצורך ליצור, לבנות מחדש או לעדכן את תוכניות הלימודים להוראת גילאי 3-0, להתאימן לשכבת הגיל ולהבין את ההבדלים התהומיים בין גילאי 3-0 לבין 6-3. מכאן, מציגות החוקרות את המלצותיהן המרכזיות:

  1. הגדלת ההיצע והפיתוח של קורסים רלוונטיים – קורסים המתמקדים בגילאי 3-0 עתידים להציע למתכשרים בסיס תיאורטי איתן. בנוסף, בכוחם לפתח בקרב הסטודנטים תפיסה קוגניטיבית-פסיכולוגית-התפתחותית מושכלת בנושאי בניית מערכי שיעור, הכרת והבנת העולם מנקודת ראותו של תינוק, אינטראקציות עם פעוטות והורים, התמודדות עם מצבי לחץ והכוונה, הנעה ותמרוץ של פעוטות.
  2. פיתוח מקצועי והעסקת מרצים – על המרצים להוראת הגיל הרך להיות בקיאים ומיומנים ככל האפשר בגילאי 3-0. לכן, במידת הצורך, רצוי להוציא את הסגל הקיים לסדנאות פיתוח מקצועי או אפילו לגייס ולהעסיק חוקרים ומרצים מומחים ומנוסים בתחום.
  3. התנסות מעשית – חובה לאתר מסגרות הולמות ומגוונות להתנסויות מעשיות עם תינוקות ופעוטות. אמנם, ישנן מגבלות אתיות, משפטיות ובירוקרטיות לעבודה עם גילאים כה רכים. אך, חשוב מאוד, ואף קריטי, שסייעות וגננות העתיד ישהו בחברת תינוקות ופעוטות בטרם יוצבו במעון יום או בגן ילדים. כך, יוכלו לצפות במתרחש, לצבור ניסיון בזמן אמת, לתכנן מערכי שיעור.
  4. פיקוח, השגחה וליווי – על הרשות המחוקקת להחליט האם תבחר לקחת את מעונות היום וגני הילדים תחת חסותה ועל המוסדות המכשירים לפקח על המתרחש, לעמוד בקשר עם מעונות היום וגני הילדים ולהבטיח רמת אקדמית ומקצועית נאותה.

רשימת המקורות

Beck, L.M. (2013). Fieldwork with infants: What preservice teachers can learn from taking care of babies. Journal of Early Childhood Teacher Education. 34, 1, 7-22. 10.1080/10901027.2013.758533

Center for the Study of Child Care Employment. (2020). 50-state early policy and practice research. Early Educator Investment Collaborative.

Christie, T. (2018). Respect: The heart of serving infants and toddlers. Young Children. 73, 3, 10-16.

Chu, M. (2016). What's missing in most of our early childhood degrees? Focusing more deeply on relationships and learning with infants, toddlers, and their families. Journal of Early Childhood Teacher Education. 37, 4, 264-281. 10.1080/10901027.2016.1241966

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

Beck, L.M. (2013). Fieldwork with infants: What preservice teachers can learn from taking care of babies. Journal of Early Childhood Teacher Education. 34, 1, 7-22. 10.1080/10901027.2013.758533

Center for the Study of Child Care Employment. (2020). 50-state early policy and practice research. Early Educator Investment Collaborative.

Christie, T. (2018). Respect: The heart of serving infants and toddlers. Young Children. 73, 3, 10-16.

Chu, M. (2016). What's missing in most of our early childhood degrees? Focusing more deeply on relationships and learning with infants, toddlers, and their families. Journal of Early Childhood Teacher Education. 37, 4, 264-281. 10.1080/10901027.2016.1241966

yyya