כיצד משפיע ה-Chat GPT על מערכת החינוך? סקירת ספרות מזורזת

Lo, C. K. (2023). What Is the Impact of ChatGPT on Education? A Rapid Review of the Literature. Education Sciences, 13(4), 410. https://doi-org.mgs.macam.ac.il/10.3390/educsci13040410

כיצד מערכת החינוך צריכה להתמודד עם ה-Chat GPT?

● גבשו ועדכנו מדיניות מוסדרת לגבי השימוש בבינה מלאכותית במערכת החינוך היסודית, העל-יסודית וההשכלה הגבוהה;

● הרבו במטלות פדגוגיות המצריכות את הלומדים להגיב בזמן אמת, כגון: מבחנים בכיתה או הרצאה פרונטלית;

● הבהירו האם ובאילו מקרים רשאים תלמידים להשתמש ב-Chat GPT במהלך כתיבת עבודות;

● היעזרו בכלים של בינה מלאכותית לזיהוי כתיבה מבוססת-בינה-מלאכותית;

● שלבו קורסים תיאורטיים ופרקטיים בנושא בינה מלאכותית וחינוך במסלולי ההכשרה להוראה;

● הציגו לתלמידים את מגבלות ה-Chat GPT, הפנו אותם לספריית בבית הספר או לספריה העירונית והבהירו בפניהם את היושרה האקדמית והאתית המצופה מהם;

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא בינה מלאכותית

Chat GPT הינו צ'אט-בוט שיחתי מתקדם ופופולארי אשר מסתמך על בינה מלאכותית, ניזון ממצבורי ידע כבירים ומפיק מידע מקיף במהירות. ה-Chat GPT משתמש בשפה טבעית כדי להפיק תגובות ותובנות אנושיות מדומות. כלי זה מושך תשומת לב עולמית בזכות יכולות ייצור מידע מרשימות, קוהרנטיות, שיטתיות, מפורטות וזריזות. לצורך ההמחשה, ה-Chat GPT הצליח לעבור את בחינת ההסמכה של לשכת עורכי הדין במינסוטה, ארה"ב. אמנם, הוא לא השיג תוצאה מושלמת (בינתיים). אבל, הוא הוכיח שבכוחו לסיים תואר אקדמי ומיצב עצמו כמנוע הבינה המלאכותית העוצמתי ביותר כיום.

חרף ההצלחה הזו, ואולי דווקא בגללה, ה-Chat GPT נתפס כאיום אשר מאתגר את מערכת החינוך. יכולתו לספק תשובות מהימנות, לכתוב מטלות ואף לערוך ניסויים מעורר דאגה מהעתקות, שימוש בלתי הולם, גנבה ספרותית ומידע כוזב. כתגובה לכך, בתי ספר בארה"ב אוסרים על השימוש בכלי בתחום בית הספר. מכאן, שה-Chat GPT מצריך מחקר אמפירי עכשווי, כמו גם תשומת לב מיידית, כדי למקסם את יתרונותיו, להשתמש בו בצורה יעילה ולמזער את נזקיו הפוטנציאליים.

מתודולוגיה

מתוך שאיפה להניב ממצאים מיידיים ולחתור לתובנות הנוגעות לתופעה אקטואלית, דינמית וחמקמקה, סקירת ספרות זו נקטה בטכניקת חיפוש של סקירה מזורזת (Rapid review). מתודה זו חותרת לאתר ראשי פרקים או נקודות חשובות, מבלי להתעמק בטקסט כתוב. זאת, מתוך מטרה להפיק מידע פשוט ועכשווי בזמן קצר.

מטה-אנליזה זו בוצעה ב-28.2.2023 באמצעות תוכנת Chat-GPT (גרסה 3.5), שלושה חודשים לאחר השקתה ב-30.11.2022. החוקר פקד על ה-Chat-GPT לנבור בשמונה מנועי חיפוש מובילים, כמו ACM, Education Research Com, ERIC, Google Scholar ו-Scopus כדי לאתר את דרכי ההתמודדות וההתנהלות המיטביים מול ה-Chat GPT – לפי שורת המחקרים העדכניים. לבסוף, ה-Chat-GPT הצליח לאתר ולנתח 50 מאמרים רלוונטיים.

השאלות עליהן התבסס המחקר היו:

  1. כיצד ה-Chat GPT עובד?
  2. איך אפשר להשתמש ב-Chat GPT כדי לקדם למידה והוראה?
  3. מהן הבעיות המרכזיות הטמונות ב-Chat GPT וכיצד ניתן להתמודד איתן?

מגבלות המחקר

מאז נערך המחקר, ה-Chat GPT עדכן גרסה. אותה גרסה מתקדמת צפויה הייתה להניב ממצאים שונים אם המחקר היה מתבצע חצי שנה מאוחר יותר. מעבר לכך, ה-Chat GPT מפיק מידע מתוך מאמרים עלומים שלא פורסמו בכתבי עת שפיטים, ניזון ממידע באנגלית בלבד ומתקשה להבדיל בין דעות לבין ממצאים בתוך המאמרים.

דיון ותובנות

ל-Chat GPT יש פוטנציאל לקדם ולסייע בלמידה ובהוראה. אולם, המידע שהוא משיג ומפיק אינו משביע-רצון והוא עלול להחטיא את המטרה, לאתר מידע בלתי-רלוונטי, להציג חומר גולמי ולהצביע על ממצאים מפוברקים.

מצד אחד, ה-Chat GPT יכול לשמש מורים ומרצים כנקודת מוצא לרעיונות יצירתיים, כבסיס לפיתוח קורס או מערך שיעור, כתוסף לחומרי הלימוד ואף להשיב על שאלות סטודנטים, להעניק משוב או להנחות דיונים. מצד שני, ה-Chat GPT עדיין נחשב לכלי לא-מדויק ובלתי-אמין משום שהוא יונק את המידע משטחים עצומים ופרוצים. לכן, השימוש בו לצרכים פדגוגיים, אקדמיים או מדעיים הינו שגוי מיסודו. שכן, הוא מתקשה להבדיל בין מידע מהימן לבין מידע מפוברק, אינו מסנן בהכרח מידע כוזב או פוגעני וזקוק לעדכוני גרסה תקופתיים וליד מכוונת בתבונה.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya