Horizon Report 2016 – מגמות, אתגרים וטכנולוגיות בחינוך הגבוה

סקירה מעניינת של ד"ר יפה אהרוני אודות דוח הורייזון 2016: "Horizon Report הוא פרויקט מחקר איכותני, פרי יוזמה משותפת של NMC ו-ELI והוא עוסק במגמות, אתגרים והתפתחויות טכנולוגיות שתהיה להן השפעה גדולה ביותר על החינוך, ההוראה והמחקר. הדוח המלא מתפרסם מאז 2002 מדי שנה".

"The NMC Horizon Report: 2016 Higher Education Edition מתאר 6 מגמות, 6 אתגרים משמעותיים ו-6 התפתחויות טכנולוגיות חשובות שישפיעו ויעצבו את אופן העבודה באקדמיה בשלושה טווחי זמן – שנה, שנתיים-שלוש וארבע-חמש שנים".

לסקירה של ד"ר יפה אהרוני

ראו גם:

סקר Ithaka S+R 2015, הסגל האקדמי – תקשורות מדעית ושימוש במידע

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya