התנסות סימולטיבית בהוראה ובלמידה: היבטים תאורטיים ומחקריים

יבלון, אילוז ואיזנהמר (2022). התנסות סימולטיבית בהוראה ובלמידה: היבטים תאורטיים ומחקריים. תל אביב: מכון מופ"ת

ספר זה נועד להניח את התשתית התאורטית והאמפירית בתחום הסימולציה בחינוך לכל העוסקים במחקר ובהכשרת מורים ולאנשי חינוך. הוא מציג ידע שהצטבר בתהליכי הפיתוח של המרכז הראשון לסימולציה בחינוך שהוקם בישראל בפקולטה לחינוך באוניברסיטת בר-אילן (הל"ב) בשיתוף משרד החינוך, ואשר הניח את הבסיס להתפתחות מרכזי הסימולציה בחינוך בארץ.

לקניית עותק מקוון או מודפס של הספר

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא סימולציות

המודל הייחודי שפותח במרכז מבוסס על גישת הלמידה ההתנסותית וכולל התנסות מול שחקנים מקצועיים באירוע קונפליקטואלי אותנטי, שבעקבותיו מתקיים תחקיר רפלקטיבי מבוסס וידאו. מטרתה של הלמידה מבוססת הסימולציה היא לקדם את היכולות החברתיות-רגשיות של המורים ובעלי תפקידים חינוכיים שונים בכל שלבי התפתחותם המקצועית.

דגמים שונים של התנסות סימולטיבית מקובלים זה מכבר בתחום ההכשרה המקצועית במקצועות שונים כמו רפואה, טיס וניהול. ספר זה פורש לראשונה את הידע התאורטי והיישומי בתחום ההכשרה החינוכית. כיום עם הרחבת המודל הסימולטיבי וקיומם של עשרות מרכזי סימולציה במסגרות להכשרת מורים ואנשי חינוך, יש צורך רב בהבנת ידע זה בתהליכי הכשרה ופיתוח מקצועי של נשות ואנשי חינוך והוראה.

פרופ' יעקב ב' יבלון, דיקן מייסד הפקולטה לחינוך באוניברסיטת בר-אילן והראש האקדמי של מרכז הל"ב. מחקריו מתמקדים בתרומת בית הספר ואינטראקציות הוראתיות להתפתחות בריאה של ילדים וקידום חוסן ומניעה.

ד"ר שירה אילוז, מרצה בפקולטה לחינוך באוניברסיטת בר-אילן, מנהלת מרכז הל"ב ומובילה קבוצת מחקר בתחום. עוסקת בהכשרת מורים ויועצים ובחקר עמדות מורים.

ד"ר מאירה איזנהמר, מומחית להוראה מתקנת, לשעבר חברת סגל בפקולטה לחינוך באוניברסיטת בר-אילן. פיתחה את סדנאות הסטאז' למתמחים, ייסדה את מרכז הל"ב והייתה שותפה לפיתוח המודל הראשוני של ההתנסות הסימולטיבית בחינוך בארץ בשיתוף משרד החינוך.

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya