FlipQuiz – מחולל משחק טריוויה

מזה שנים יודעים מורים ומדריכי תקשוב כי למשחקי טריוויה מתוקשבים יש השפעה חיובית על הנעה בלמידה של תלמידים, במיוחד תלמידים שאינם בהכרח תלמידים מצטיינים . עדכ ניתן היה להפעיל תלמידים במשחקי טריוויה מתוקשבים מוכנים , אך לאחרונה יש התחילו להתפתח כלים מתוקשבים המאפשרים יצירה עצמית של משחקי טריוויה ללמידה.

אפרת מעטוף מדווחת בבלוג המועיל שלה על FlipQuiz – כלי פשוט ליצירת משחק טריוויה (בסגנון תוכניות הטלוויזיה ג'פרדי וקח סיכון) .

ניתן לחלק את השאלות לפי נושאים (עד 6 קטגוריות, טורים) ורמת קושי (עד 5 רמות, שורות).
כך למשל, ניתן ליצור 6 קטגוריות לפי נושאי הלימוד, ובכל נושא לשאול 5 שאלות ברמת קושי שונה – ככל שהרמה יותר קשה, עולה מספר הנקודות בהן זוכה התלמיד (100-500).
שאלה יכולה להיות מושג והתלמיד צריך להגיד מה ההגדרה הנכונה; הגדרה והתלמיד צריך לזהות את המושג; תרגיל חשבוני והתלמיד צריך לחשב את התוצאה וכן הלאה.
אין חובה למלא את כל השאלות בכל הקטגוריות / הרמות.
את הלוח שנוצר מקרינים בכיתה, כל תלמיד (או קבוצה) בוחר קטגוריה ורמת קושי ובהתאם לכך מקבל שאלה. לאחר חשיפת התשובה הנכונה התלמיד זוכה בניקוד (יש צורך ברישום ידני של הניקוד !). והשאלה עליה ענה התלמיד נמחקת מהלוח.

לדיווח בבלוג של אפרת מעטוף

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya