EduTech Wiki – מאגר המידע מסוג WIKI בתחומי התקשוב החינוכי

אחד ממאגרי ה-WIKI  הטובים בתחומי התקשוב החינוכי הוא אתר הוויקי שפותח על ידיDaniel K. Schneider  מיחידת המחקר TECFA באוניברסיטת ג'נבה בשוויץ. האתר כולל מעל 700 ערכים ומאמרונים בתחומי התקשוב החינוכי ובמיוחד ראוי לציון המדור העוסק בשיטות הוראה ואסטרטגיות ממוחשבות בתחומי התקשוב החינוכי.
 
שם יש סקירה טובה ויעילה של מודלים פדגוגיים מעניינים (ולא תמיד מוכרים, אך בהחלט משמעותיים) לתחומי הלמידה המתוקשבת. אתר הוויקי של שניידר מתעדכן כל הזמן ויכולים להוסיף ולערוך תכנים גם אנשים מבחוץ.
 

    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    כיצד אפשר ליצןר למידה שיתופית בין מס' תלמידים. שאחד כותב כולם רואים וזה נכנס למחשב שלו.כמו סיעור מוחיןהאם אפשר לקבל עזרה

    פורסמה ב 01/12/2010 ע״י מור גילה
    מה דעתך?
yyya