Dyscalculia – תסמונת דיסקלקוליה

במסגרת מחקרים שנעשו בעזרת סורק תהודה מגנטי תפקודי הדגימו מצב הנקרא דיסקלקוליה - תסמונת דומה לדיסלקציה הגורמת לקשיים בהבנת המתמטיקה. סריקות FMRI של מוחם של ילדים עם דיסקלקוליה התפתחותית הראו דפוסי פעילות אופייניים בחלק של המוח הנקרא קליפת הדופן.
החוקרים מדגישים כי הורים ומורים לעתים קרובות אינם מודעים לכך שדיסקלקוליה היא שעומדת מאחורי המאבקים של הילד בשיעורי המתמתיקה. המחקר הנוכחי הוא אולי הבטחה עבורם, כמו גם עבור אנשים שפשוט נכנעו לעובדה כי אינם טובים במתמטיקה.
 
רקע
 
מקור ליקויי למידה במתמטיקה ( דיסקלקוליה) יכול לנבוע מקשיים בתחומים שונים כמו תפיסה מרחבית, תפיסה חזותית, אי הכרת סמלים, קשיים במיומנויות השפה, בעיות זיכרון ועוד.
הקושי בא לידי ביטוי באומדן מרחקים, בהבנת הכימות, בפעולות החשבוניות הבסיסיות, בזיהוי כיווני הספרות ובהבנת מושגים מתמטיים ( ד"ר טלי היימן ) .
הדיסקלקוליה אינה נדירה: השכיחות של דיסקלקוליה באוכלוסייה הכללית היא בין 5-7 אחוז מהאוכלוסייה. 15 אחוז מן הסובלים מדיסלקציה סובלים גם מדיסקלקוליה. ואולם לא תמיד ברור אם זו בעיה במתמטיקה או סימפטום של קשיים בקריאה וכתיבה (דיסלקציה). ברור כי קשיי שפה ישפיעו על לימודיו של תלמיד ואין ספק שילד שמתקשה בהבנת הסבריו של המורה יתקשה אף בתחום המספרים והמתמטיקה.   קישור
 
כשלון בחשבון: דיסקלקוליה: ליקוי ייחודי מול אבחנות שגויות: היכולת וההתמודדות:
מאת: דר' נויה ספקטור
 
דיסקלקוליה התפתחותית (Developmental Dyscalculia ) היא לקות קוגניטיבית משלב הילדות, הפוגעת ביכולת הנורמלית של הילד לרכוש מיומנויות אריתמטיות (DSM-III). דיסקלקוליה התפתחותית פוגעת בכ- 6% מאוכלוסיית הילדים הנורמליים. כ- 25% מהלוקים בדיסקלקוליה התפתחותית לוקים גם בבעיית קשב.הליקוי ממוקד יותר בתחומים של עובדות יסוד וחישובים מורכבים ופחות בהבנת המספר ובהפקתו ( פרופסור רות שלו) .
 
 
 
 
 
ביבליוגראפיה

    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    עדכנו את הקישורים למשל קישור של פרופסור רות שלו דיסקלקוליה התפתחותית לא קיים וכן קישור לביבליוגראפיה לא קיים.

    פורסמה ב 17/08/2015 ע״י טל
    מה דעתך?
yyya