Coursera: מה אנו למדים מחינוך מקוון?


קולר, ד' (2014). Coursera: מה אנו למדים מחינוך מקוון? הוראה באקדמיה, 4, 7-4.

המאמר מציג את הרציונל לקורסי ה"מוק" (קורסים פתוחים מקוונים מרובי-משתתפים): מתן הזדמנות לחינוך באיכות הגבוהה ביותר לכל אחד בעולם ובחינם. המאמר מתאר את הדרך שבה הקורסים פועלים, את הבסיס הפדגוגי שלהם ואת השדרוג הדרמטי שהביאה ההתנסות בלמידה בקורסים אלו לחייהם של כמה אנשים שללא קורס המוק סיכוייהם ללמוד באקדמיה היו קלושים.

דפנה קולר (Daphne Koller) היא פרופסור למדעי המחשב באוניברסיטת סטנפורד והיא ייסדה עם שותף את פלטפורמת קורסי המוק Coursera.

קישור למאמר המלא: ( מאמר בעברית)

קישור להרצאתה של פרופ' דפנה קולר ששודרה ב-TED:

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya