למידת צדק חברתי באמצעות אוריינות מידע

Louie, J., Fagan, E., Stiles, J., Roy, S. & Chance, B. (2023). Advancing social justice learning through data literacy. Educational Leadership, 80, 8, 21-32

אסטרטגיות לניהול שיעורי אוריינות מידע

● המשגה – בטרם יוצגו רעיונות מורכבים לתלמידים, רוב המורים זקוקים בעצמם לסדנת פיתוח מקצועי בנושא של אוריינות מידע, בה ילמדו לעבד ולהציג מידע סטטיסטי ולהתמודד בתבונה עם Big data או מידע חברתי-פוליטי טעון.

● כלים – למרות שרוב המורים מיומנים במצגות, וורד או אקסל, הצגת מידע ויזואלי מצריכה להכיר כלים חדשים. תוכנת CODAP, לדוגמה, מהווה ממשק נוח וידידותי לבניית גרפים והדגמות מוחשיות, המתאימה לתלמידי על-יסודי ומורים כאחד.

● רקע – המורים לא חייבים להיות משפטנים מדופלמים או מומחים למדעי החברה כדי לדון בסוגיות של צדק חברתי. עם זאת, התלמידים עשויים להפיק רווח אם המורים מכירים את ליבת הסוגיה, מושגי המפתח והנרטיבים המוכרים.

● שיח – חלק מאוריינות מידע הוא שיח דבור, ועל המורים לדעת לנהל דיונים כיתתיים. השיחות הללו עלולות להיות מורכבות ואינטנסיביות, בעיקר כאשר עוסקים בנושאים כמו: אפליה, גזענות, פטריוטיות או מגדר. לכן, המורים צריכים להימנע מפגיעה באחר ומוזמנים לחפש תוכניות חינוכיות, מערכי שיעור או כל מידע מועיל אחר באתר המיועד של הליגה נגד השמצה בישראל.

עיקרי הדברים:

● בתוך שצף המידע המאפיין את העולם כיום, יש ללמד את התלמידים לסנן מידע, לצרוך חדשות בביקורתיות ולדעת להבדיל בין אמיתות, עמדות ותעמולה;

● כאשר תלמידים לומדים לאתר, לקרוא ולפענח מידע בתבונה, הם מצטיידים ביכולת להבין יחסי כוח פוליטיים ועוולות ואוזלות-יד חברתיות;

● כדי ליצור ולגבש חברה דמוקרטית, תלמידי בית הספר מוכרחים לשמוע את האמת לאמיתה, להכיר בבעיות החברתיות הבוערות ולהצטייד בכלים להתמודדות עמן;

● כדי לעורר דיון מעמיק בחדר המורים או בישיבה המחלקתית, העלו את השאלות הבאות: האם ומדוע אוריינות מידע היא כלי הכרחי עבור תלמידים צעירים? האם וכיצד בכוחה של אוריינות המידע להניע תלמידים למודעות חברתית? ואיך ניתן להטמיע לימודי אוריינות מידע בתוכנית הלימודים?

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא חינוך

מהי אוריינות מידע?

אוריינות מידע היא היכולת לקרוא, לכתוב ולהסיק באמצעות נתונים. כלומר, לדעת לחלץ משמעויות מתוך מסה של מידע ולהציג את הנתונים האלו באמצעים מילוליים, מספריים, סטטיסטיים ו\או גרפיים. כל זאת, תוך הסתכלות מודעת וביקורתית על היבטים אתיים, חברתיים, תרבותיים, כלכליים ופוליטיים. בתוך כך, לבתי הספר יש תפקיד ראשי בבואם ללמד תלמידים לפתח כישורי אוריינות מידע, להופכם לאזרחים מודעים לסביבתם ולחתור לצדק חברתי.

מתודולוגיה

בשנים 2021-2019, נערכו תצפיות ב-15 מורי מתמטיקה מ-12 תיכונים בבוסטון, ארה"ב. מורים אלו התבקשו להטמיע ולשלב בתוכנית הלימודים השנתית מערכי שיעור אשר נועדו להקניית אוריינות מידע וטיפוחה. במהלך השיעורים האלו, הוצג בפני התלמידים מידע מורכב בנושאים טעונים, כגון:

  1. אי-שוויון בשכר על רקע אתני בארה"ב;
  2. אי-שוויון מגדרי בשוק התעסוקה;
  3. מצבם החוקי והמשפטי של מהגרים בארה"ב.

לאחר מכן, התלמידים התבקשו להרצות, להציג את הנתונים בעזרים חזותיים, לנהל דיון ואם אפשר – לסתור את הנתונים שהוצגו. בתחילת השנה ובסופה, חולקו לתלמידים שאלוני משוב מקוונים.

ממצאים וניתוח

לאורך השנה, צוות המחקר זיהה שיפור ניכר בכושר הקריאה, ההבנה, הכתיבה וההצגה של נושאים מורכבים אלו – הן ביכולות השכנוע והן בכושר הנמקה סטטיסטי. בסוף השנה, ניכר היה שהתלמידים מיטיבים להפריך מידע מפוברק, להתמקד בעיקר ולהתמודד עם נושאים רבי-משתנים. מעבר לכך, האופקים של התלמידים בצריכת מידע התרחבו, הם גילו מודעות פוליטית וחמלה למצוקות חברתיות וחשו התפכחות מסוימת.

סיכום

ההוראה התיכונית בהווה חייבת לחתור מעבר להעברת חומר בצורה חד-ממדית. במקום זאת, עליה להכשיר תלמידים לפקוח עיניים, לפענח בתבונה מידע משלל תחומים ולשתף פעולה עם עמיתים. מחקר זה מראה שמורים אכן מעוניינים לספק לתלמידיהם הזדמנויות לפיתוח אוריינות דיגיטלית ואף מזהים את החשיבות הטמונה בכך. אולם, לפיהם, בתי הספר אינם שמים דגש על כך ואף נמנעים מעיסוק בסוגיות חברתיות, כלכליות או פוליטיות טעונות. וכך, עם מבט צופה עתיד, בתי הספר עלולים לייצר בוגרים תמימים ונטולי חשיבה ביקורתית.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya