עד כמה זה רלוונטי? המפגש בין מורים בבתי הספר היסודיים הציבוריים לבין טקסטים יהודיים עתיקים

Menachem, E. T., & Elkad-Lehman, I. (2022). How relevant is it? Public Elementary School Teachers Encounter Ancient Jewish Texts. L1-Educational Studies in Language and Literature22, 1-22.

מורים ותיקים בבתי ספר יסודיים ציבוריים בישראל נפגשו עם אגדה יהודית מהמאה השישית לספירה. האגדה עוסקת בערך של העזרה לנוכרי הנמצא במצוקה, ומציגה דילמה: האם צריך להגיש עזרה למי שנחשב אויב?

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא הוראת תלמוד

המשתתפים:

כל המורים היו מורים לחינוך לשוני שלימדו בבתי ספר ממלכתיים (לא דתיים). כל אחת מהקבוצות הייתה מעיר אחר בישראל, והערים שונות מבחינה דמוגרפית.

מטרת המחקר:

  1. לבחון את הגישות השונות של המורים לטקסט באמצעות ניתוח של הדיאלוג שנוצר תוך כדי הלימוד בחברותא (למידה בזוג).
  2. להבין מה מתרחש במפגש הראשוני בין מורים לטקסטים יהודיים עתיקים.
  3. לזהות את מקורות הידע האתגרים הרגשיים והדידקטיים המשתקפים במפגש זה.

רקע:

הוראת טקסטים מהמקורות היהודים בישראל היא חלק מתוכנית הלימודים בחינוך הלשוני בבית הספר הממלכתי והממ"ד.

הממצאים:

המחקר חשף גישות שונות ללימוד הטקסט בכיתה בין הקבוצות, וכן הבדלים בתפיסת הרלוונטיות של הטקסט עבור המורים. גישות המורים נעו מגישה חיובית ואמפתית לטקסט ועד להתנגדות גמורה ללמד אותו בעיקר מפני שנתפס כלא-רלוונטי בגלל הקשיים הלשוניים והמבניים, וגם בגלל חוסר יכולת "להתחבר" לדמויות. לאורך כל הראיונות חזרה ועלתה הטענה שהטקסט אינו רלוונטי לתלמיד בן ימינו. טענה זו סותרת את ההצהרה שהשמיעו רוב המורים (89%) בנוגע לחשיבות הלימוד והוראה של טקסטים ממקורות יהודיים. ההבדל בין העמדה האידיאולוגית וההתנהגות האקטואלית מצריך הסבר.

כותבי המאמר מסבירים את התנהגות המורים בהקשר לשני נושאים:

  1. ההבדלים הדמוגרפיים בין שתי הערים מהן באו המורים והשפעתם על הדרך בה תפסו המורים את הטקסט.
  2. הרלוונטיות או האי-רלוונטיות של הטקסט ביחס לאתגרים שהוא מציב.

רוב המורים מקבוצה 1 הם דתיים. הם פוגשים מדי יום טקסטים עתיקים, הן בבית והן בבית הכנסת, והדגם הספרותי-דתי אינו זר להם. זהו ההבדל המרכזי בין הקבוצות; בקבוצה 1 היו תשעה דתיים לעומת שלושה בלבד בקבוצה 2. הדתיים נתקלים מדי יום בטקסטים מהסוג הזה לעומתם החילונים כמעט לא פוגשים בהם כלל. כמו כן הרכב החברותא היה שונה באופיו: בקבוצה 1 זוגות החברותא היו מעורבים כך שבכל זוג היה לפחות דתי אחד. בקבוצה 2 רק שלושה מהמורים היו בעלי רקע דתי.

נדמה אם כן, שרקע דתי וידע מוקדם משפיעים על תפיסת הרלוונטיות של הטקסט בעיני המורה. המורים שלא היה להם רקע דתי פסלו את הטקסט כלא רלוונטי. לעומתם רוב החברים בקבוצה 1 שהיו דתיים, ראו בעצם הלימוד של טקסט מהקנון המקודש דבר מועיל.

תרומת המחקר

כדי שמורים ילמדו טקסט ממקורות עתיקים באופן שייחשב רלוונטי, יש צורך להפחית את המאמץ הכרוך בעיבוד הטקסט באמצעות תיווך של מנחה או מורה אחר בחברותא. בנוסף, יש להנכיח את הרווח בלימוד הטקסט מהמקורות היהודיים, כלומר על המורים לדעת מהו הרווח בהוראתו.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya