100 שנה לגני הילדים בישראל. מה השתנה?

100 שנים עברו מאז מונתה לאה שפירא לגננת הראשונה של היישוב העברי ועד ימינו, אך למרות השינויים הרבים גן הילדים של היום מזכיר מאוד את זה של פעם. יצאנו למסע מצולם בזמן לבדוק מה השפיע על דרכו של גן הילדים הישראלי ומאיפה בכלל הגיע המושג "גננת" (ד"ר גילה רוסו-צימט, מרים סנפיר, ד"ר שוש סיטון ) .

"בבואנו לספר את סיפורו של גן הילדים העברי בארץ ישראל חשבנו, כחברות בקהילה המקצועית והמדעית העוסקת בגיל הרך, כי המפתח להבנתו של הגן העברי הוא בחינתן של התפיסות השונות את הילד הרך ואת מקומו בחברה, על גלגוליהן השונים במאה השנים האחרונות. זיהוי השינויים בתפיסת הילד הרך ובתפיסת מקומו בחברה ייעשה בתהליך התבוננות מקצועית ומושכלת בגן הילדים העברי לדורותיו".

למאמר המלא

ראה גם :

תולדות גני הילדים בא"י ": הגן הראשון והגן השני בארץ שבו דיברו הילדים עברית


    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya