תשע אבני בניין למערכת חינוך ברמה עולמית

מאת: Marc Tucker

Tucker, M (2016). 9 Building Blocks for a World-Class Education System, National Center on Education and the Economy, 1-13

המרכז האמריקאי הלאומי לחינוך וכלכלה סיכם מחקרים רבים שנערכו במשך 25 שנה על מערכות החינוך הטובות בעולם, במטרה לזהות את האסטרטגיות שבהן השתמשו מדינות שהישגיהן החינוכיים טובים מהישגי ארה"ב. תקוות עורכי הדו"ח היא שמעצבי מדיניות החינוך בארה"ב יוכלו להשתמש בממצאים כדי לשפר את ביצועי מערכת החינוך במדינתם. מן הסתם, גם קובעי מדיניות חינוכיים בישראל יוכלו למצוא עניין ותועלת בדו"ח ובתשע האסטרטגיות המצליחות שהוא מונה:

 1. ספקו תמיכה חזקה לילדים ולמשפחותיהם עוד לפני שהתלמידים מגיעים לבית הספר.
 2. ספקו משאבים גדולים יותר לתלמידים הנמצאים בסיכון מאשר לתלמידים אחרים.
 3. פתחו מערכות הוראה מיטביות וקוהרנטיות.
 4. צרו תנאי סף ברורים ומותאמים לסטנדרטים בינלאומיים למעבר בין שלבים שונים של מערכת החינוך; אפשרו לתלמידים שנכשלו להיבחן שוב כדי שיוכלו לעבור לשלבים הבאים.
 5. הבטיחו שהמערכת תיהנה משפע של מורים שעברו הכשרה מיטבית.
 6. עצבו מחדש את בתי הספר כך שיהיו מקומות שבהם מורים יקבלו יחס של מקצוענים, עם תמריצים ותמיכה לשפר באופן רצוף את מיומנותם המקצועית ואת ביצועי התלמידים.
 7. צרו מערכת יעילה של חינוך והכשרה מקצועית שתתפוס לפחות 40% ממערכת החינוך הכללית – פחות מזה, ומערכת החינוך המקצועי עלולה להתמוטט משום שהיא תיחשב למתאימה רק לתלמידים שאין להם ברירה אחרת.
 8. צרו מערכת שמטפחת מנהיגים בכל הרמות שיוכלו לנהל את המערכת ביעילות.
 9. הקימו מערכת פיקוח בעלת סמכות ולגיטימציה לפתח מדיניות קוהרנטית ועוצמתית והיכולה ליישמה בהיקף נרחב.

לדו"ח המלא

לקריאה נוספת

"ישראל מדינה משכילה, אבל הדור הבא שלכם כבר לא יהיה מוכן לעתיד"

אינטרנציונליזציה במערכת החינוך העל־יסודית: אפיון התופעה וחקר עמדותיהם ומעורבותם בתהליך של מנהלים בבתי הספר בעיר תל אביב־יפו

 

 

  עדיין אין תגובות לפריט זה
  מה דעתך?
yyya