תשישות רגשית של דוקטורנטים: תפקידן של הנחיה תומכת ושל התנהגויות של הצגה-עצמית

Devine, K. & Hunter, K. H. (2017). PhD student emotional exhaustion: the role of supportive supervision and self-presentation behaviours. Innovations in Education and Teaching International, 54, 4, 335-344

 

נושאו של מחקר זה הוא תשישות רגשית שחשים דוקטורנטים. המחקר בוחן את השפעתם של שלושה משתנים על התשישות הרגשית: הנחיה תומכת, מאמץ של הסטודנט להרשים את המנחה (impression management) והעמדת פנים של הסכמה (facades of conformity, ניסיון להצניע מחלוקות כדי להימנע מעימותים).

התוצאות הצביעו על כך כי הנחיה תומכת הפחיתה באופן ניכר את התשישות הרגשית ואת השימוש בהתנהגויות של הצגה-עצמית מצד הדוקטורנטים, בשעה שהעמדת פנים של הסכמה הגבירה את התשישות הרגשית.

בנוסף לכך, מידע איכותני מראה כי דוקטורנטים מעמידים פנים של הסכמה כתוצאה מהבדלי ערכים ומטרות בינם למנחים, ומשאיפה לסיים את המסלול הלימודי שלהם. גם המאמץ להרשים נעשה במטרה להשלים את התואר, להימנע מעימות ומתוך כבוד לתפקידו ולניסיונו של המנחה.

לסיכום, הממצאים מראים כי הנחיה תומכת, בצד יכולתם של הדוקטורנטים "להיות עצמם", עשויות להפחית את התשישות הרגשית של הדוקטורנטים וכך להוביל להישגים גבוהים יותר.

 

לתקציר באנגלית

 

לקריאה נוספת

אמפתיה של מורים: האם ניתן לחזות אותה על פי מסוגלות עצמית?

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya