תרומת תכנית התמחות בניהול אקדמי פדגוגי

מקור:
"ההתמחות הפרופסיונאלית לניהול אקדמי פדגוגי של מורי מורים – מבט רטרוספקטיבי של בוגריה", סיכום מעובד של הרצאה מהכנס הבינ"ל החמישי בהכשרת מורים – "הכשרת מורים על פרשת דרכים", מכון מופ"ת
 
המחקר מציג את תרומת תוכנית ההתמחות האקדמית-פדגוגית של מורי מורים במכון מופ"ת. המחקר התמקד בתהליך שעברו משתתפי ארבעת המחזורים של תוכניות ההתמחות וביישומה הלכה למעשה בעבודתם במכללות השונות.
 
מטרות המחקר היו
א. לבדוק האם בוגרי התכנית ההתמחות האקדמית-פדגוגית של מורי מורים מעריכים שההתמחות סיפקה להם כלים נאותים לביצוע תפקידי ניהול ברמות השונות במכללות?
ב. האם וכיצד מיישמים בוגרי ההתמחות את מה שלמדו במהלך התכנית בעבודתם במכללות?
 
שאלות המחקר
1. כיצד מעריכים הבוגרים את התהליך שעברו בתכנית?
2. איך מעריכים הבוגרים את תרומת התכנית להתפתחותם האישית והמקצועית?
3. האם נעשה שינוי במכללות עצמן? (האם הבוגרים מיישמים את מה שלמדו)
 
הרקע התיאורטי למחקר היה מורכב מהתחומים של התפתחות מקצועית של מורי מורים, התפתחות מקצועית של נשים בהשכלה הגבוהה בפרט וניהול איכות בהשכלה הגבוהה (לא במשמעות של לקבוע מה טוב או פחות או טוב, אלא כיצד להגיע לשיפור מתמיד)
 
שיטת המחקר
שלב א' – מחקר איכותני, ראיונות עומק עם 8 בוגרי התכנית
שלב ב' – מחקר כמותי, פותח שאלון מחקר על סמך הראיונות, הועבר לכל בוגרי ארבעת המחזורים הראשוני בתכנית. (80 מרצים)
 
ממצאים (שלב א' בלבד)
רוב הבוגרים מעריכים את התהליך אותו הם עברו במהלך ההתמחות כחיובי, משמעותי, מעשיר ואף הכרחי להתפתחותם המקצועית.
רוב הבוגרים שמחים שבחרו את ההתמחות וממליצים עליה לחבריהם.
כל הבוגרים טענו שהתכנית העמיקה את הבנתם את תרבות הארגונית במכללות (לטוב ולרע)
הבוגרים הצהירו שהתכנית הקנתה להם ביטחון להציג את מועמדותם לתפקידי ניהול ואפשרה להם להצליח בתפקידים אלה.
הבוגרים מעריכים כי מעבר לפן האישי, התהליך אותו עברו משפיע הלכה למעשה על הכנסת והטמעת תהליכי שינוי במכללות ומשפר את איכות הניהול ואת איכות תהליך קבלת ההחלטות.
הבוגרים מציינים כי יש חשיבות מכרעת לקהילת הלומדים שנוצרה בהתמחות וטוענים שנוצרו יחסים טובים בין מורי מורים ממכללות שונות (הם נעזרו בקבוצה לפתרון בעיות)
 
נשמעה גם ביקורת – 2 מרואיינות ציינו שיש להעלות את רמת הדרישות מהבוגרים ולהשיג עבודה יותר משמעותית.
 
המלצות להמשך:
יש לבדוק את עמדות מנהלי המכללות לגבי בוגרי ההתמחות
יש להקפיד על קשר ברור בין הסדנאות לבין החומר התיאורטי
יש לשקול מתן עדיפות לבוגרי התכנית במכרזים לתפקידי ניהול במכללות (?)
 
למידע נוסף, ראו אתר הכנס
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya