תרומת טקסטים גרפיים לא-מילוליים להתפתחות אוריינית של ילדים צעירים – השלכות להכשרת מורים

מקור וקרדיט : כתב העת במכללה , גיליון מס' 20 , חורף  תשס"ח  ( המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין)

חוה תובל, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
 במאמר טוענת המחברת ,ד"ר חוה תובל,  כי לטקסטים הגרפיים הלא-מילוליים יש תפקיד ייחודי בטיפוח האוריינות של ילדים וילדות בשלבים המוקדמים של חשיפתם לשפה הכתובה ולשיח האורייני.  אפשר לטפח את הכשרים והמיומנויות הרלוונטיים ביותר לאוריינות בגיל הרך תוך העצמת יכולת הילדים והילדות להשתמש במגוון רחב של טקסטים גרפים לא-מילוליים במצבים שבהם כלים אלה משמשים אותם בפעילויות בעלות משמעות בעבורם.
המאמר של תובל מרחיב את היריעה מטקסטים מילוליים אל טקסטים גראפיים שאינם מילוליים . תובל  מראה כיצד סוגות גראפיות הן טקסטים אורייניים בזכות עצמם, וכלי לטיפוח השפה הדבורה והכתובה.  העיסוק בטקסטים הללו בגיל הרך יכול לקדם את רכישת האוריינות במובן הרחב של המילה , בגיל שבו קיים פער רחב בין מידת השליטה של הילדים בשפה הדבורה לבין השפה הכתובה.

  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  ברצוני לעיינן במאמר במלוא, כיצד ניתן להשיג אותו?תודה רבהאדית, 3349432 052

  פורסמה ב 19/05/2009 ע״י אדית דוידסון

  שלום אדית,גליון 20 של כתב העת "במכללה" נמצא במרכז המידע של מכון מופ"ת וכן בספריות מכללות שונות.

  פורסמה ב 24/05/2009 ע״י פורטל מס"ע
  מה דעתך?
yyya