תרומת הפייסבוק להוראה בקורסים באקדמיה

נחמה נאמן (מכללת אשקלון), יוסי לב (מכללת אשקלון), גיל עמית (מכללת אשקלון). "תרומת הפייסבוק להוראה בקורסים באקדמיה" , ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה 2013 : האדם הלומד, בעידן הטכנולוגי , י' עשת-אלקלעי, א' כספי, ס' עדן, נ' גרי, י' קלמן, י' יאיר ( עורכים). רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2013

מילות מפתח: פייסבוק, למידה, מוטיבציה, המלצות.

במחקר זה נבחנו שתי שאלות מרכזיות: א. האם וכיצד השימוש בפייסבוק בתצורה של סטודנטים "חברים" של המרצה תורמת ללמידה בקורס אקדמי? ב. מה הן עמדות הסטודנטים כלפי שילוב הפייסבוק בהוראה .

 לחקר השאלה הראשונה השתמשו כותבי המחקר/מאמר במודל הליך הלמידה של ביגס ומור שמכיל ארבעה ממדים מרכזיים: א.בסיס הידע, ב. מוטיבציה, ג. אינטראקציה ד. פעילות הלומדים. 118 תלמידים/סטודנטים שהשתתפו בשלושה קורסים של אותו מרצה, שלוו על ידי הפייסבוק, מלאו עם תום הקורס שאלון שכלל הן שאלות כמותיות והן שאלות פתוחות. כמו כן בוצע ניתוח של התכנים שזרמו בפייסבוק. הממצאים מצביעים על כך שהפייסבוק תורם ללמידה אך במידות שונות ביחס לכל רכיב .

על סמך הממצאים גיבשו הכותבים/חוקרים המלצות ביחס לצורה שבה יש לשלב את הפייסבוק תוך שימוש בחזקותיו והימנעות מפעילות שאיננה נתמכת כראוי על ידו.

למאמר המלא באוניברסיטה הפתוחה , כנס צ'ייס 2013

ראה גם :

קבוצת לימוד בפייסבוק – האם יכולה לשמש כתחליף למערכת ניהול למידה?

התנסות לומדים בקורס מתוקשב מבוססי רשת חברתית – ממצאי מחקר

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya