תרומת בתי ספר מכשירים מסוג PDS לצמצום נשירת פרחי הוראה

מקור:
 Do Professional Development Schools Reduce Teacher Attrition? (Evidence from a Longitudinal Study of 1,000 Graduates ) Journal of Teacher Education, Vol. 58, No. 2, pp. 153-167.
 
במחקרם של לטאם ווגט (Latham& Vogt) שהתפרסם במרץ 2007 בכתב העת הבינלאומי להכשרת מורים Journal of Teacher Education , נמצא כי התנסות במסגרת הPDS תרמה משמעותית להשתלבות המתכשרים להוראה בבתי הספר ולאי פרישה מההוראה. המחקר נערך במהלך שמונה שנים והשווה קבוצת סטודנטים שהוכשרה במודל של PDS לעומת קבוצת סטודנטים שהוכשרה במודל מסורתי. הסטודנטים במודל PDS, לאחר ש'נוטרלו' גורמים אישיים כגון: כישורים קדמיים, מאפיינים דמוגרפיים, נטו להשתלב במקצוע ההוראה ולהתמיד בעבודה.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya